Благовіщенська міська територіальна громада

Голованівського району Кіровоградської області

Управління Держпраці у Кіровоградській області

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

«Експлуатація трансформаторних підстанцій та устаткування напругою понад 1000В»

Управління Держпраці у Кіровоградській області нагадує, згідно п.1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1- 1.21-98, що керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів.
Для цього він повинен:
– призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому
порядку;
– забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;
– затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці;
– встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов’язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами – оглядом, перевіркою дії,
випробуванням і вимірюванням;
– забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами «Правил технічної експлуатации електроустановок споживачів» (далі
– ПТЕЕС);
– забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕЕС);
– забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.
Також не слід забувати, що для допуску працівників до робіт з обслуговування та ремонту електроустановок вище 1000В вони повинні пройти попередні (при прийнятті на роботу) та періодичні (протягом трудової
діяльності) медичні огляди відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 року №246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
Згідно статті 21 Закону України №2694 «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. Одержання дозволу не вимагається у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин,механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. Строк дії документів дозвільного характеру на експлуатацію машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.
Суб’єкти господарювання, які мають установки напругою понад 1000В, згідно пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.11 № 1107«Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (із змінами) і пунктів 9 та 11 групи А додатка 2 цього порядку повинні отримати дозвіл на технічне обслуговування устаткування напругою понад 1000В та на роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад1000В. Також відповідно до змін затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 03.02.21 № 77 стосовно пункт 8 групи А роботодавець повинен отримати дозвіл на експлуатацію устатковання напругою понад 1000В. В постанові КМУ від 18 березня 2022 року № 314 про «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» зазначено, що у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадженнягосподарської діяльності (далі - декларація), що містить відомості згідно з  додатком 1 , без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з  додатком 2 . Також на час воєного стану згідно з Постановою КМУ від 24.03.2022
№357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану» виконання вище перелічених робіт та експлуатація устатковання напругою понад 1000В виконується на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Суб’єкти господарювання, які набули право на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці з урахуванням підпунктів 1 і 2 пункту 3 Постанови КМУ від 24.03.2022 №357, не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Дворцова, 24, м. Кропивницький, 25006, тел./факс (0522) 32-04-30
http://www.kr.dsp.gov.ua, E-mail:[email protected], [email protected],

Код ЄДРПОУ 39808965

 

 

 

Третій тиждень інформаційної кампанії Держпраці на Кіровоградщині: більше 600 відвідувань роботодавців і близько 300 неоформлених працівників

Фахівці Держпраці на Кіровоградщині з 1 липня, початку інформаційної кампанії «Виходь на світло», спрямованої на попередження нелегальної праці, провели 605 інформаційних відвідувань підприємств та ФОП і виявили 261 неоформленого працівника.

Інспектори відвідали заклади торгівлі, організації харчування, надання послуг, підприємства легкої промисловості, транспорту та сільськогосподарської галузі.

Під час заходів інформаційної кампанії «Виходь на світло»державні інспектори роз’яснюють, як правильно організовувати трудові відносини під час війни, надають консультації, роз’яснюють переваги легальної праці.

Роботодавців найбільше цікавили питання щодо прийому на роботу та звільнення, працівників – виплати заробітної плати, надання відпусток, тривалості робочого часу тощо.

Також фахівці поінформували, що набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», який дозволяє проведення позапланових перевірок з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів.

За наслідками відвідувань з багатьма нелегальними працівниками роботодавці офіційно оформили трудові відносини.

 

Більше про трудові відносини під час війни – на  сайті Держпраці https://cutt.ly/uLmHcli та на інформаційному порталі Служби https://pratsia.in.ua

 

 


Управління застерігає!!!

Неконтрольований видобуток корисних копалин, завдає значної шкоди довкіллю, прискорює руйнування рельєфу місцевості і створює небезпеку для громадян. Випадки несанкціанованого видобутку корисних копалин місцевого значення спостерігаються практично на всій території України, але для здійснення цієї діяльності необхідно мати спеціальний дозвіл на користування надрами.

Тож до компетенції сільських, селищних, міських і районних рад, і рад об’єднаних територіальних громад у сфері регулювання гірничих відносин відноситься у тому числі і здійснення контролю за використанням та охороною надр.

Президентом України підписано закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин в Україні. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин» (№1685-ІХ) прийнятий Верховною Радою 15.07.2021 криміналізує відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення.

Документ передбачає посилення кримінальної відповідальності не лише для фізичних, а й для юридичних осіб за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, збільшення штрафів порівняно з діючими нормами та обмеження або позбавлення волі на різні терміни.

Останнім часом мають місце випадки травмування або загибелі людей під час видобутку сировини на так званих «сільських копанках» де місцеві мешканці видобувають корисні копалини для власних потреб (пісок, суглинок), а діти бавляться у піску, але при цьому всі забувають про власну безпеку та самозбереження.

Так 13.07.2022 біля с. Нова Прага жінка 1974 р.н. набирала пісок для побутових потреб на березі ставка. Під час цього стався зсув піщаного грунту і її засипало. На щастя бійці місцевої пожежної команди розкопали завал, врятували громадянку та передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

Такі випадки непоодинокі і не завжди подія завершується щасливим порятунком.

Так 14.05.2022 в Рівненській області 11-річний хлопчик бавився в урочищі неподалік села. Хлопчика присипало піском, коли поряд нікого не було. Дитина загинула.

У Харківській області трьох дітей засипало піском у кар’єрі. Двох дітей вдалося врятувати. 8-мирічна дівчинка загинула.

У Львівській області на місцевому кар’єрі стався зсув ґрунту, внаслідок чого екскаватор з машиністом всередині опинилися під горою піску. Чоловік загинув.

Згідно вимог «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» - Не дозволяється перебувати у межах призм обвалення на уступах і в безпосередній близькості від нижньої бровки укосу уступу.

З метою застереження від вищеприведених негативних прикладів головам сільських та селищних громад рекомендуємо посилити проводення інформаційно-роз’яснювальої роботи серед населення громад з метою запобігання аналогічним випадкам.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь