Благовіщенська міська територіальна громада

Голованівського району Кіровоградської області

Звернення громадян

                                  Про особистий прийом громадян

 

   Керівники та інші посадові  особи  органів  державної  влади, місцевого  самоврядування,   підприємств,   установ,   організацій незалежно  від  форм  власності,  об'єднань  громадян  зобов'язані проводити особистий прийом громадян.

  Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та  години,  у зручний  для  громадян  час,  за  місцем  їх  роботи і проживання.

Графіки прийому доводяться до відома громадян.

   Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого

самоврядування,  на  підприємствах,  в   установах,   організаціях незалежно від форм власності,  об'єднаннях  громадян  визначається їх керівниками.

   Усі звернення  громадян  на  особистому прийомі реєструються.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й  письмове  звернення.  Про  результати  розгляду  громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.


ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

 

Благовіщенському

міському голові

Віталію ДОВГОПОЛОМУ
Прізвище, ім’я, по батькові заявника
Місце проживання

Номер телефону

ЗАЯВА
(пропозиція, скарга)

Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

ДАТА

ПІДПИС

Завантажити зразок заяви


  Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

  Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

  Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами (ст. 1 Закону України “Про звернення громадян” ).

  Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені:

  До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі:

у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

  порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

  незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності (ст. 4 Закону України „Про звернення громадян”).

Вимоги до звернення:

  Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

  Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

  Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

  Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження (ст. 5 Закону України “Про звернення громадян”).

  Електронне звернення приймається на електронну адресу blagmr@ukr.net. Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню:

  Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

 


 

Про стан роботи із зверненнями громадян за 2023 рік

 

Протягом 2023 року розглянуто 501 звернення громадян, з них:
50 звернень на особистому та виїзному прийомі громадян у керівництва міської ради, 304 звернення надійшло на розгляд до міської ради поштою, 127 звернень надійшло через Кіровоградський обласний контактний центр (Гаряча лінія голови ОДА + урядова “гаряча лінія”), 15 звернень на “гарячу лінію” міської ради. На 75 звернень надано роз’яснення згідно з чинним законодавством,
422 звернення вирішено позитивно та 4 звернень в стадії розгляду.

Згідно класифікації звернень порушувались такі питання:

соціального захисту населення – 45;

аграрної політики і земельних відносин – 62;

комунального господарства – 45;

праця і заробітна плата – 23;

охорони здоров’я – 6;

житлової політики – 14;

освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність – 5;

сімейна та ґендерна політика. Захист прав дітей – 11;

екологія та природні ресурси – 8;

фінансова, податкова, митна політика – 3;

транспорт і зв'язок – 2;

діяльність підприємств та установ – 2;

інше – 275.

Структура звернень за видами становить: 491 заява (клопотання) та
9 скарг, 1 пропозиція.

За соціальним станом авторів звернень громадян: 43 – пенсіонери,
3 – безробітні, 2 – працівники бюджетної сфери, 1 – робітники та селяни,
451 – інші.

Відповідно до категорій громадян: 1 – одинока мати, 7 – члени багатодітних сімей, 14 – особи з інвалідністю І-ІІІ групи, 3 – ветерани праці, 466 – інші категорії.

За статтю авторів звернення: чоловіча – 542, жіноча – 703.

Стан розгляду звернень громадян аналізується на засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Відповідь заявникам надається в обов’язковому порядку без порушення термінів розгляду.


Про стан роботи із зверненнями громадян за ІІІ кварталу 2023 року

Протягом ІІІ кварталу 2023 року розглянуто 334 звернення громадян, з них: 25 звернень на особистому прийомі громадян у керівництва міської ради,
189 звернень надійшло на розгляд до міської ради поштою, 108 звернень надійшло через Кіровоградський регіональний контактний центр (Гаряча лінія голови ОДА + урядова “гаряча лінія”), 12 звернень на “гарячу лінію” міської ради,
278 звернень вирішено позитивно та 8 звернень в стадії розгляду. На звітну дату керівництвом міської ради проведено 8 прямих “телефонних ліній” під час яких звернулося 12 жителів громади. На всі поставленні питання надано роз’яснення та рекомендації згідно з вимогами чинного законодавства.

Стан розгляду звернень громадян аналізується на засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Відповідь заявникам надається в обов’язковому порядку без порушення термінів розгляду.

____________________________________________________________________________________________

Про стан роботи із зверненнями громадян за ІІ квартал 2023 р.

Протягом ІІ кварталу 2023 року розглянуто 192 звернення громадян, з них: 9 звернень на особистому прийомі громадян у керівництва міської ради,
96 звернень надійшло на розгляд до міської ради поштою, 65 звернень надійшло через Кіровоградський регіональний контактний центр (Гаряча лінія голови ОДА + урядова “гаряча лінія”), 9 звернень на “гарячу лінію” міської ради. На 29 звернень надано роз’яснення згідно з чинним законодавством,  
 158 звернень вирішено позитивно та 5 звернень в стадії розгляду. Станом на 30 червня 2023 року керівництвом міської ради проведено 5 прямих “телефонних ліній” під час яких звернулося 9 жителів громади. На всі поставленні питання надано роз’яснення та рекомендації згідно з вимогами чинного законодавства.

Стан розгляду звернень громадян аналізується на засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Відповідь заявникам надається в обов’язковому порядку без порушення термінів розгляду.

____________________________________________________________________________________

Про стан роботи із зверненнями громадян за І квартал 2023 р.

Протягом І кварталу 2023 року розглянуто 81 звернення громадян, з них: 6 звернень на особистому прийомі громадян у керівництва міської ради,
37 звернень надійшло на розгляд до міської ради поштою, 24 звернення надійшло через Кіровоградський регіональний контактний центр (Гаряча лінія голови ОДА + урядова “гаряча лінія”), 5 звернень на “гарячу лінію” міської ради. На 11 звернень надано роз’яснення згідно з чинним законодавством,  
 63 звернення вирішено позитивно та 7 звернень в стадії розгляду. За  І квартал 2023 року керівництвом міської ради проведено 2 прямих “телефонних ліній” під час яких звернулося 5 жителів громади. На всі поставленні питання надано роз’яснення та рекомендації згідно з вимогами чинного законодавства.

Стан розгляду звернень громадян аналізується на засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Відповідь заявникам надається в обов’язковому порядку без порушення термінів розгляду.

_____________________________________________________________________________________________

Про роботу виконавчого комітету міської ради із зверненнями громадян за 2022 рік

Протягом 2022 року розглянуто 279 звернень громадян, з них:
7 звернень на особистому та виїзному прийомі громадян у керівництва міської ради,
136 звернень надійшло на розгляд до міської ради поштою, 126 звернень надійшло через Кіровоградський обласний контактний центр (Гаряча лінія голови ОДА + урядова “гаряча лінія”). На 6 звернень надано роз’яснення згідно з чинним законодавством, 268 звернень вирішено позитивно та 4 звернень в стадії розгляду, 1 звернення надіслано за належністю, строків розгляду звернень не порушено.

Статистичні дані за 2022 рік:

 

Станом на 31.12.2022 року

поштою

136

через ОДА

5

через КОЦ

126

в т.ч. через “урядову гарячу” лінію

60

в т.ч. через “гарячу лінію” голови ОДА

66

повторне

4

колективних

25

всього звернень

279

кількість громадян, які звернулися

671

Згідно класифікації звернень порушувались такі питання:

соціального захисту населення – 72;

аграрної політики і земельних відносин – 39;

комунального господарства – 27;

праця і заробітна плата – 17;

охорони здоров’я – 10;

житлової політики – 10;

освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність – 6;

сімейна та ґендерна політика. Захист прав дітей – 3;

екологія та природні ресурси – 3;

економіки, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємство – 2;

фінансова, податкова, митна політика – 1;

транспорт і зв'язок – 1;

культури та культурної спадщини, туризму – 1;

інше – 87.

Структура звернень за видами становить: 277 заяв (клопотання) та 2 скарги.

Відповідно до категорій громадян: 32 – одинокі матері, 9 – члени багатодітних сімей,
27 – особи з інвалідністю І-ІІІ групи, 240 –  інші категорії.

За статтю авторів звернення: чоловіча – 301, жіноча – 370.

До міської ради не надходили звернення, заяви чи скарги громадян, які б були визначені необгрунтовними.

Міською радою вживаються невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання вчасної, обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України “Про звернення громадян”, упорядкування роботи із зверненнями громадян, а саме: забезпечено недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей за зверненнями громадян із порушенням строків, установлених чинним законодавством, безпідставної передачі звернень іншим органам; викоренення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятого рішення.

Графіки прийому громадян керівництвом обласної державної адміністрації та міської ради розміщено в приміщенні міської ради та оприлюднені на веб-сайті міської ради.

За звітний період до міської ради звернення громадян, в яких йдеться про недоліки у роботі органів місцевого самоврядування не надходили.

Протягом звітного періоду до дисциплінарної відповідальності не було притягнено жодної посадової особи за порушення вимог Закону України “Про звернення громадян”.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь