Благовіщенська міська територіальна громада

Голованівського району Кіровоградської області

Пенсійний фонд інформує

                                               Оприлюднено 04.03.2024р

          КОМУ ПРОІНДЕКСОВАНО ПЕНСІЮ З 1 БЕРЕЗНЯ 2024 РОКУ?
Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 01 березня 2024 року проведена індексація пенсій. Індексація проведена із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,0796.
Перша категорія пенсіонерів, яким проіндексовано пенсії: одержувачі пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. З 1 березня 2024 року їхня проіндексована заробітна плата для обчислення пенсії становитиме 7 994,47 грн.
Друга категорія: одержувачі пенсій за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсія яким була призначена до 1 січня 2024 року. 
На 7,96 % збільшується їхній основний розмір пенсії (без урахування надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії). При цьому сума індексації встановлюється додатково до щомісячної доплати до пенсії (2 000 грн), передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 713, якщо ця доплата станом на 1 березня 2024 року виплачується пенсіонеру.
Третя категорія: одержувачі пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, пенсія яким призначена виходячи з 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати (з 1 березня 2024 року 5-кратний розмір мінімальної заробітної плати для обчислення пенсій інвалідам-ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС складає 23 194,04 грн).
Четверта категорія: одержувачі пенсій, призначених відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”. Основний розмір пенсії, призначеної до 31 грудня 2023 року включно (без урахування надбавок, підвищень, пенсії за особливі заслуги перед Україною) теж буде перераховано на коефіцієнт 1,0796. 
Важливо!
Якщо у разі проведення індексації пенсії сума збільшення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до 100 грн.
Розмір збільшення в результаті перерахунку не може перевищувати 1 500 грн. 
                                                                                 


Оприлюднено 29.02.2024р
Ідентифікація пенсіонерів з числа ВПО

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” для осіб, які до 24.02.2022 набули статусу внутрішньо переміщеної особи (далі – ВПО), визначено обов’язок кожні три або шість місяців проходити фізичну ідентифікацію в АТ “Ощадбанк”.
Водночас, в період дії карантинних заходів (з 12.03.2020 до 01.07.2023) така ідентифікація не проводилась.
Для отримання виплат у 2024 році особи з числа ВПО мають пройти ідентифікацію в АТ “Ощадбанк” або в органах Пенсійного фонду України до 31 березня 2024 року (Постанова Уряду від 08.08.2023 № 837 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 і від 05 листопада 2014 р. № 637”).
Способи проведення ідентифікації
Звернутися особисто до відділення АТ “Ощадбанк” або до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, який посвідчує особу (паспорт громадянина України). 
Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
Якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном – у закордонній дипломатичній установі України необхідно отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою. Документ разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал документа разом із заявою можна направити засобами поштового зв’язку або в сканованому вигляді – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.
За допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України (подати заяву необхідно до 15 березня через https://portal.pfu.gov.ua або за телефоном 0800-503-753).
*У разі необхідності під час проведення процедури відеоідентифікації можуть бути залучені перекладачі жестової мови. 


 

 


Оприлюднено 29.02.2024р

Всесвітній день охорони праці: цінність результатів будь-якої трудової діяльності не може бути вище цінності здоров’я та життя працівника

Проблеми незадекларованої праці, виробничого травматизму в умовах повномасштабної війни наносять невиправної шкоди обороноздатності країни та економіці. Подолати ці явища самостійно не під силу жодному державному органу. Тільки поєднавши зусилля  всіх сторін соціального діалогу можливо досягти прогресу у зниженні рівня незадекларованої праці та травматизму на виробництві.
Які кроки здійснюють сторони соціального діалогу для їх подолання?Протягом останніх років на майданчику, створеному Державною службою України з питань праці та сторін соціального діалогу, до складу яких входить Пенсійний фонд України, функціонує Міжвідомча робоча група з питань розробки узгодження спільних дій щодо зменшення рівня незадекларованої праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань.
На засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань узгодження спільних дій щодо зменшення рівня незадекларованої праці, у тому числі у неформальному секторі економіки, та виробничого травматизму і напрацювання шляхів їх реалізації затверджено Національний план спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму на 2024 рік.
 Особлива увага... 
...приділена питанням безпеки та здоров’я працівників на роботі, підвищенню якості розслідування нещасних випадків, запобіганню прихованому виробничому травматизму, сприянню створення на рівні роботодавців здорових умов праці для зміцнення психічного здоров’я працівників та підвищення обізнаності суспільства з питань безпечної організації роботи.
Також на засіданні Міжвідомчої робочої групи  затверджено План заходів з відзначення Дня охорони праці у 2024 році, складений на підставі пропозицій членів робочої групи.
Що передбачає План заходів з відзначення Дня охорони праці у 2024 році? 
Проведення низки заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності суспільства з питань охорони праці, зокрема, проведення онлайн-конкурсу “Мистецтво безпеки праці”, інформаційних кампаній, масових заходів круглого столу тощо.
У сучасних умовах саме соціальний діалог є важливим інструментом реалізації політики держави у сфері праці та безпеки праці, засобом попередження та розв’язання соціальних конфліктів, сприяє підвищенню прозорості процесу прийняття рішень, врахуванню пропозицій формальних і неформальних сторін. Співпраця між сторонами соціального діалогу дозволяє досягати гармонії між соціально-економічними інтересами різних груп у сфері безпеки праці для формування більш справедливого та стабільного суспільства.
 

 


Оприлюднено 27.02.2024р

ВСТАНОВЛЕНО ІНВАЛІДНІСТЬ ‒ МАЄТЕ ПРАВО НА ПЕНСІЮ

Яка підстава для призначення пенсії по інвалідності?  
Підставою для призначення пенсії по інвалідності, на відміну від пенсій за віком, є чітко виражена непрацездатність громадянина. Пенсія по інвалідності призначається лише після перевірки та оцінки медичним органом стану здоров’я особи та індивідуальної працездатності. 
Якщо особі встановлена група інвалідності, вона має право звернутися до органів Пенсійного фонду України. Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) визначено порядок та умови обчислення пенсій по інвалідності. Залежно від ступеня втрати працездатності визначені три групи інвалідності. 
Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який установлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством. Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Особам, які досягли пенсійного віку, пенсії по інвалідності призначаються довічно. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи. 
Станом на 01.01.2024 року на обліку в головному управлінні перебуває понад 31 тис. отримувачів даного виду пенсії.
Важлива наявність страхового стажу
Статтею 32 Закону передбачено, що особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:
для осіб з інвалідністю I групи: до досягнення особою 25 років включно – 1 рік; від 26 років до досягнення особою 28 років включно –2 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки; від 32 років до досягнення особою 34 років включно – 4 роки; від 35 років до досягнення особою 37 років включно – 5 років; від 38 років до досягнення особою 40 років включно – 6 років; від 41 року до досягнення особою 43 років включно – 7 років; від 44 років до досягнення особою 48 років включно – 8 років; від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років; від 54 років до досягнення особою 59 років включно – 10 років; для осіб з інвалідністю II та III груп: до досягнення особою 23 років включно – 1 рік; від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки; від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки; від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років; від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років; від 36 років до досягнення особою 37 років включно – 7 років; від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років; від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років; від 43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років; від 46 років до досягнення особою 48 років включно – 11 років; від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років; від 52 років до досягнення особою 55 років включно – 13 років; від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років.
Для окремих категорій – інші вимоги щодо наявного страхового стажу
Особи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 26 цього Закону (15 років).
Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21.11.2013 по 21.02.2014 за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21.11.2013 по 30.04.2014, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.
Дата призначення пенсії
Для того, щоб пенсія по інвалідності була призначена з дня встановлення інвалідності, заяву про призначення пенсії слід подати до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо особа з інвалідністю подає заяву про призначення пенсії після спливу трьох місяців з дня встановлення інвалідності – пенсія призначається з дня звернення.
 

 


Оприлюднено 22.02.2024р

ХТО МАЄ ПРАВО НА ВИПЛАТУ НЕДООТРИМАНОЇ ПІЛЬГИ / СУБСИДІЇ? 

Недоотримані кошти житлової субсидії / пільги може отримати інший член домогосподарства.
У зв’язку зі смертю одержувача житлової субсидії суми призначеної, але не виплаченої субсидії / пільги виплачуються одному з членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія. Особа має право звернутися з відповідною заявою протягом трьох місяців після смерті одержувача до органів Пенсійного фонду України.
У разі смерті пільговика, якому нараховано пільги у грошовій готівковій формі, члени сім’ї померлого, на яких поширювалися пільги, можуть отримати кошти, не виплачені у зв’язку із смертю пільговика, на підставі письмового звернення одного із членів сім’ї, не пізніше дати закінчення бюджетного періоду.
До заяви про виплату недоотриманої житлової субсидії чи пільги додаються такі документи: копія свідоцтва про смерть отримувача субсидій/пільг; реквізити банківського рахунку заявника.
Важливо! Виплата за спадкуванням сум призначеної, але не виплаченої у зв’язку зі смертю одержувача субсидії або пільги законодавством не передбачена.
Законодавча база
Пункт 3 Положення про Порядок призначення житлових субсидій на житлово-комунальні послуги і придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” та пункт 14-1 Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”.
 


Оприлюднено 12.02.2024р

                                                                   Як отримати довідку про розмір пенсії?


Довідку про розмір пенсії можна отримати в паперовій або електронній формі. 
Паперова довідка
Щоб отримати паперову формі довідки про розмір пенсії, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру.
Застрахована особа / пенсіонер може отримати довідку при особистому зверненні за умови пред’явлення паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), документа, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та / або номером паспорта, чи пенсійного посвідчення.
Якщо застрахована особа / пенсіонер не має змоги особисто звернутися до сервісного центру, довідку про розмір пенсії може отримати представник застрахованої особи чи страхувальника – за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу представника та її повноваження діяти від імені особи, яку він представляє, а також засвідчених копій документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу, страхувальника.
У разі, якщо застрахованою особою / пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – паперову форму довідки можуть отримати батьки, опікун, піклувальник (законний представник), представник закладу, який здійснює опіку та піклування, за умови пред’явлення документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу та її законного представника чи піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування, а також документів, що підтверджують статус законного представника застрахованої особи чи її піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо).
Довідка в електронній формі
Для отримання довідки про розмір пенсії в електронній формі застрахованій особі / пенсіонеру необхідно здійснити вхід на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua), за допомогою кваліфікованого електронного підпису або авторизації засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA) увійти до особистого кабінету, обрати опцію “Запит на отримання електронних документів” та заповнити поля форми запиту. Відповідь на запит надійде у розділ “Мої звернення”.


Оприлюднено 09.02.2024р

Як отримати довідку про розмір пенсії?
Довідку про розмір пенсії можна отримати в паперовій або електронній формі. 
Паперова довідка
Щоб отримати паперову формі довідки про розмір пенсії, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру.
Застрахована особа / пенсіонер може отримати довідку при особистому зверненні за умови пред’явлення паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), документа, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та / або номером паспорта, чи пенсійного посвідчення.
Якщо застрахована особа / пенсіонер не має змоги особисто звернутися до сервісного центру, довідку про розмір пенсії може отримати представник застрахованої особи чи страхувальника – за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу представника та її повноваження діяти від імені особи, яку він представляє, а також засвідчених копій документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу, страхувальника.
У разі, якщо застрахованою особою / пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – паперову форму довідки можуть отримати батьки, опікун, піклувальник (законний представник), представник закладу, який здійснює опіку та піклування, за умови пред’явлення документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу та її законного представника чи піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування, а також документів, що підтверджують статус законного представника застрахованої особи чи її піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо).
Довідка в електронній формі
Для отримання довідки про розмір пенсії в електронній формі застрахованій особі / пенсіонеру необхідно здійснити вхід на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua), за допомогою кваліфікованого електронного підпису або авторизації засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA) увійти до особистого кабінету, обрати опцію “Запит на отримання електронних документів” та заповнити поля форми запиту. Відповідь на запит надійде у розділ “Мої звернення”.

Інна МАКСИМЕНКО, 
заступник начальника головного управління 
Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 01.02.2024р

У лютому щочетверга на прямому зв’язку пенсійна служба області

Щочетверга з 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” телефонної лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.
Так, у лютому додзвонювачів консультуватимуть:
01 лютого 2024 року ‒ заступник начальника відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян Лілія МАТВЄЄНКО;
08 лютого 2024 року ‒ начальник відділу організації правової роботи юридичного управління Роман ЛИСЕНКО;
15 лютого 2024 року ‒  начальник відділу надання житлових субсидій управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Валерія ГУРЖИНА;
22 лютого 2024 року ‒ начальник управління з питань виплат Наталія КОПАЧ;
29 лютого 2024 року ‒ заступник начальника головного управління Юрій ШАРПІНСЬКИЙ.

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють “гарячі” телефонні лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

 


Оприлюднено 25.01.2024р

Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємствах Кіровоградської області ‒ запорука ефективного функціонування системи управління

Одним із напрямків роботи фахівців головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області є розповсюдження та популяризація серед роботодавців та найманих працівників підприємств та установ позитивного досвіду ефективного функціонування системи управління охороною праці.
У Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Є. Маланюка, основним видом діяльності якої є обслуговування користувачів бібліотеки, надання культурних послуг громаді, створена постійно діюча система управління охороною праці.
Керівництво роботою з управління охороною праці та відповідальність за її функціонування покладено на відповідальну особу з охорони праці заступника директора з загальних питань, яка має багаторічний досвід роботи з питань охорони праці (далі – фахівець з охорони праці).
Фахівець з охорони праці установи виконує посадові обов’язки відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці і керується у своїй діяльності Законом України “Про охорону праці”, надає працівникам установи консультації з питань охорони праці, організовує контролює своєчасність проведення навчання, всіх видів інструктажу з охорони праці, а також дотримання працівниками вимог інструкцій з охорони праці по професіях та видам робіт, актів з охорони праці, що діють у межах установи та розділу “Охорона праці” колективного договору.
Фахівець служби охорони праці здійснює поточні перевірки стану охорони праці у підрозділах установи, обстежує об’єкти та оглядає робочі місця. У разі  виявлених порушень вимог охорони праці ухвалюються відповідні рішення та розробляються заходи, спрямовані на їх усунення.
На оперативних нарадах та зборах трудового колективу розглядаються питання про стан охорони праці, доводиться до відома працюючих інформація щодо обставин та причин виробничого травматизму на інших підприємствах регіону.
Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці”, на підприємстві забезпечено функціонування системи управління охороною праці, зокрема, розроблені та затверджені положення, інструкції, акти з охорони праці, що діють у межах установи.
При розробці інструкцій з охорони праці для професій та видів робіт враховані всі технічні операції робочого процесу та вимоги діючих законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, технічної документації тощо.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять інструктажі з питань охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим, а також правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. 
Порядок організації та проведення навчання з охорони праці в установі здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, розроблено на основі НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.
Відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 ряд співробітників установи періодично раз на три роки проходить навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці в навчальному центрі.
 Організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в установі, здійснюють відповідно до п. 3.3 “Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.
Перевірка знань з питань охорони праці здійснюється спеціальною комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі – комісія) установи. Склад цієї комісії затверджено наказом роботодавця. Головою комісії призначено заступника керівника, до службових обов’язків якої входить організація роботи з охорони праці. 
До складу комісії входять представник юридичної служби, представник первинної профспілкової організації підприємства та уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.
Фахівець з охорони праці установи проводить тренінги та навчання для працівників установи.
Навчання та інструктажі з охорони праці проводяться у вигляді аудіо- та відеороликів, що дуже зручно для засвоєння інформації стосовно запобігання травматизму на виробництві. Після проходження навчання обов’язково проводиться іспит, у вигляді тестування з оцінювання знань. 
У ході навчання, на практиці застосовують навички з надання першої домедичної допомоги. Інсценування нещасних випадків, стресові ситуації, такі як вимкнення світла та зупинка кровотечі, це все важливо для здачі іспиту з надання домедичної допомоги. 
Фахівець з охорони праці установи співпрацює з уповноваженими спеціалістами з охорони праці головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області під час проведення профілактичної роботи, звертається за консультаціями щодо удосконалення системи управління охороною праці підприємства для її більш ефективного функціонування.
“Щоденна системна робота зі створення ефективного функціонування надає можливість звести до мінімуму реалізацію ризиків настання нещасних випадків, запобігти професійним захворюванням та зберегти життя / здоров’я працівників установи”, ‒ резюмувала представниця Фонду.
 

 


Оприлюднено 17.01.2024р

У 2024 році збільшено розміри страхових виплат

Нагадуємо, що нарахування щомісячних страхових виплат, які призначені у січні 2024 року, буде проведено у наступному місяці (лютий 2024 року). Тож, які розміри сум взяті за основу для розрахунку для осіб, які матимуть на них право у січні 2024 року?
Як відомо, з 1 січня 2024 року змінились розміри мінімальної та максимальної страхової виплати, які встановлюються відповідно до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а саме, сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності (у відсотках) та виходячи із середньомісячної заробітної плати особи (потерпілого) до моменту втрати працездатності. Наприклад, для потерпілих, у яких право на ці виплати настане після 1 січня 2024 року:
мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати в перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату – 7 100 грн;
максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати – 28 400 грн (7 100 грн х 4).

 


Оприлюднено 17.01.2024р

Які категорії пенсіонерів з 1 січня отримуватимуть більшу пенсію?


Законом України “Про державний бюджет України на 2024 рік” передбачено підвищення у 2024 році розмірів прожиткового мінімуму та розмірів мінімальної заробітної плати.
Так, розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року становить 7 100 грн, а з 1 квітня 2024 року – 8 000 грн (у 2023 році – 6 700 грн). Цей показник впливає на розмір пенсії осіб, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж. 
Отже, перерахунок пенсії пенсіонерам 65+
Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області з 1 січня 2024 року проведено перерахунок пенсій особам, які досягли 65-річного віку та мають необхідний страховий стаж (30 років – для жінок, 35 років – для чоловіків). 
Мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів становить не менше 40 % мінімальної заробітної плати – 2 840 грн (7 100 грн х 40 %), що більше на 160 грн у порівнянні з 2023 роком (2 680 грн). 
Перерахунок пенсій проведено 45 211 пенсіонерам, підвищення пенсії відбулось у 1 101 пенсіонера. 
В інших пенсіонерів, у яких не збільшився розмір пенсії в результаті проведеного перерахунку, відбувся перерозподіл складових пенсійної виплати, які сумарно перевищують 2 840 грн.
Збільшення розміру щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
Додатково зазначаємо, що внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року збільшиться й розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України “Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян” (Герої України, повні кавалери орденів Богдана Хмельницького, княгині Ольги та “За мужність”).
Відповідно до Закону України “Про державний бюджет України на 2024 рік” змінився також розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 2 361 грн (у 2023 році – 2 093 грн) і розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць – 2 920 грн (у 2023 році – 2 589 грн). Це зумовило зміну розміру пенсії почесним донорам.
Перерахунок пенсії почесним донорам
Проведено перерахунок пенсії 1 215 отримувачам, які мають звання почесного донора. Розмір підвищення становить 292,20 грн (2 920 грн х 10 %), що більше у порівнянні з 2023 роком на 33,30 грн (258,90 грн).
Наголошуємо, що всі зазначені перерахунки проведені в автоматичному режимі і не потребують особистого звернення пенсіонерів до сервісних центрів.
Водночас, пунктом 8 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про державний бюджет України на 2024 рік” встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій, передбаченою частиною другою статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Тобто, перерахунок раніше призначених пенсій, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн) буде проведено з 1 березня 2024 року.
У разі первинного призначення пенсії з 1 січня 2024 року до 1 березня 2024 року при її обчисленні застосовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного станом на 1 січня 2024 року (2 361 грн).

 


Оприлюднено 15.01.2024р

Запрошуємо взяти участь в опитуванні та допомогти підвищити рівень відкритості органів виконавчої влади

На сьогодні популяризація відкритих даних – одне із пріоритетних завдань Пенсійного фонду України, що має на меті побудувати ефективну комунікацію між громадянами, органами влади, бізнесом, зробити діяльність Пенсійного фонду України більш прозорою та максимально залучити громадськість до процесів державотворення.
Пропонуємо долучитись до онлайн-опитування, яке буде проходити з 16 січня по 29 січня 2024 року, щодо проведення інформаційного аудиту головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.
В подальшому результати опитування будуть використані для покращення рівня відкритості пріоритетних сфер діяльності головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області та викладені у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на інформаційній сторінці головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області на вебпорталі Пенсійного фонду України.
Візьміть участь в опитуванні, перейшовши за посиланням: https://forms.gle/AVcjKczUEequgn9a9

 


Оприлюднено 15.01.2024р

Соціальні внески – 2024: скільки коштує місяць страхового стажу?

Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески (22 % від офіційно нарахованої заробітної плати).
Щороку мінімальний і максимальний розміри страхових внесків змінюються, адже змінюється розмір мінімальної заробітної плати.

Як зміниться мінімальна заробітна плата протягом 2024 року
Відповідно до статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” розмір мінімальної заробітної плати змінюється двічі:
з 01 січня – 7 100 грн;
з 01 квітня – 8 100 грн.

Як зміниться мінімальний та максимальний розмір єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) протягом 2024 року
Мінімальний та максимальний розміри ЄСВ в розрахунку за місяць, який визначається як 22 % від суми офіційно нарахованої заробітної плати, у 2024 році становлять:
з 01 січня – 1 562 грн (мінімальний розмір) та 23 430 грн (максимальний розмір);
з 01 квітня – 1 760 грн (мінімальний розмір) та 26 400 грн (максимальний розмір).

Довідково: максимальна база для нарахування ЄСВ – 15 мінімальних заробітних плат.

Варто зазначити!
Сума добровільних пенсійних внесків та сума доплати до мінімального страхового внеску також розраховується виходячи з суми мінімального ЄСВ на момент сплати.


 

 


Оприлюднено 12.01.2024р

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО ВИХІД НА ПЕНСІЮ У 2024 РОЦІ?


Пенсія за віком призначається після досягнення особою 60-річного віку та за наявності необхідного страхового стажу, що визначено статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Саме набутий страховий стаж є однією із головних підстав для призначення або відмови у призначенні такого виду пенсії.
У 2024 році право на пенсію за віком матимуть особи, які досягли 60 років та мають не менше 31 року страхового стажу.

Чи можна претендувати у 2024 році на пенсію за віком, якщо страхового стажу менше?
Так! Особи, які досягли 63 років зможуть вийти на пенсію за віком за наявності страхового стажу від 21 до 31 року, а особи, які досягли 65 років, – за наявності страхового стажу від 15 до 21 року.

Нагадуємо!
Тривалість страхового стажу, що дає право виходу на пенсію, щороку зростатиме. Так триватиме до 2028 року. У 2028 році особі для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років страхового стажу.


 

 


Оприлюднено  12.01.2024р

Збір при купівлі авто ‒ 2024

Хто сплачує збір?
Платниками збору при набутті права власності на легкові автомобілі є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які під час першої реєстрації автомобіля в Україні повинні сплачувати обов’язковий платіж до Пенсійного фонду України ‒ збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів.
Яку сума треба сплатити?
Згідно з Законом України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” з  01 січня 2024 року встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі  3 028,00 грн, з якого залежно від вартості легкового автомобіля сплачується ставка збору:
3 відсотки – якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня звітного року (із суми до 499 620,00 грн);
4 відсотки – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня звітного року (із суми понад 499 620,00 до 878 120,00 грн);
5 відсотків – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня звітного року (із суми понад 878 120,00 грн).
Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування визначається виходячи з вартості легкового автомобіля без врахування податку на додану вартість (ПДВ), якщо сума такого податку зазначена у документі, який підтверджує вартість автомобіля. 
Важливо!
Вартість легкового автомобіля, з якої сплачується збір, визначається відповідно до договору купівлі-продажу, довідки-рахунку торговельних організацій, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля.
При першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля, ввезеного на територію України як гуманітарна допомога, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується на загальних підставах.

Сніжана СОЛОВЕЙ, 
начальник фінансово-економічного управління 
головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 


Оприлюднено 28.12.2023р

У січні щочетверга на прямому зв’язку пенсійна служба області

Щочетверга з 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” телефонної лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.
Так, у січні додзвонювачів консультуватимуть:
04 січня 2024 року – начальник управління інфомаційних систем та електронних реєстрів Олена ПАРХОМЕНКО;
11 січня 2024 року – начальник відділу надання пільг управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Антоніна МАРЧЕНКО;
18 січня 2024 року – заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян Володимир ІЩЕНКО;
25 січня 2024 року – начальник головного управління Наталія СІМОНЯН.

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють “гарячі” телефонні лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.


 

Оприлюднено 27.12.2023 р

Чи виплачують пенсії за довіреністю?

Виплата пенсії згідно із статтею 47 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуванняможепроводитися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначається законом. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

Після виплати пенсії за довіреністю вперше довіреність на виплату пенсії  вилучається і зберігається в окремій справі у виплатному об’єкті. Якщо виплата пенсії проводиться за довіреністю на вчинення різних правочинів, якою передбачено неодноразове отримання виплат, у виплатному об’єкті зберігається копія такої довіреності.

Якщо довіреність оформлено на строк понад один рік, одержувач після закінчення кожного року дії довіреності повинен особисто звернутись до  органів Пенсійного фонду України із заявою щодо продовження виплати за довіреністю.

Через рік дії довіреності у відомості навпроти прізвища одержувача проставляється відмітка щодо поновлення заяви про виплату пенсії.

За відсутності відповідної відмітки у відомості виплата пенсії за довіреністю, з дати вчинення якої минув один рік і більше, не проводиться.

Наталія КОПАЧ,

начальник управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 25.12.2023 р

Якщо підприємство ліквідоване, хто заплатить працівнику “лікарняний”?

У разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи чи організації, страхові виплати по тимчасовій втраті працездатності, які настали до ліквідації, здійснює правонаступник,а уразі відсутності правонаступника ‒ територіальний орган уповноваженого органу управління за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника (це передбачено ст. 22 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 №1105-ХІV).

Нагадуємо, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності. Сформований листок непрацездатності надсилається роботодавцю, з яким застрахована особа перебуває у трудових відносинах, через електронний кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Тому якщо страхувальник до ліквідації підприємства не оплатив листки непрацездатності працівників, правонаступник в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України може сформувати запит до Пенсійного фонду України на створення копіїелектронного листка непрацездатності як правонаступнику.

У запиті необхідно вказати:

- код ЄДРПОУ страхувальника;

- назву страхувальника;

- КОАТУУ;

- код ЄДРПОУ та назва страхувальника, що припинився;

- зазначити дату початку періоду тимчасової непрацездатності, за який будуть сформовані копії листків непрацездатності.

Після опрацювання та перевірки даного запиту працівниками Пенсійного фонду України потрібно слідкувати за статусом запиту, який може бути “Виконано”, “Відмовлено”, “В роботі”. Якщо статус запиту “Виконано”, будуть створені копії відповідних електронних листків непрацездатності, на підставі яких правонаступник зможе сформувати заяву-розрахунок та здійснити страхові виплати застрахованим особам.

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 20.12.2023 р

ДОВІДКА ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДТЕПЕР МІСТИТЬ БІЛЬШЕ ДАНИХ

Протягом 11 місяців 2023 року від страхувальників та застрахованих осіб області до головного управління надійшло 33,6 тис. звернень “скан-копія трудової книжки”, які в подальшому опрацьовувалися в рамках всеукраїнської централізованої черги.

Нагадуємо

При укладенні трудового договору особа згідно з  ч. 2 статті 24 Кодексу законів про працю зобов’язана надавати роботодавцеві або трудову книжку (у разі її наявності), або відомості про трудову діяльністьз Реєстру застрахованих осіб у формі довідки “Витяг з ЕТК”, де ЕТК – електронна трудова книжка.

Відбулися зміни!

У листопаді 2023 року Пенсійний фонд України модифікував форму довідки “Витяг з ЕТК” та збільшив коло даних для її формування. Відтепер Витяг містить відомості про трудову діяльність, що надходять із джерел:

1. Скан-копії трудової книжки працівникау разі, якщо роботодавець / працівник передав їх до Пенсійного фонду України, який у свою чергу їх обробив (за періоди роботи до 01.08.2018 як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, за договором ЦПХ).

2. Актуальні річні звіти страхувальників з типом “Індані” за період з 1998 року по 2010 рік включно (період трудових відносин розраховується за полями “Дата прийому” та “Дата звільнення” в картці “Індані”).

3. Актуальні звіти страхувальників за період з 2010 року (період трудових відносин розраховуються за полями “Дата початку” та “Дата закінчення”, що представлені в групі даних “Період трудових відносин або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток” звітної таблиці “Відомості про трудові відносини осіб та проходження військової служби”).

4. Актуальні звіти страхувальників за період з 2010 року в частині “Дані про період строкової служби у звітному місяці” звітної таблиці “Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу”.

5. Актуальні відомості про періоди безробіття застрахованої особи за даними органів Державної служби зайнятості за період з 2010 року.

Як отримати?

Для отримання “Витягу з ЕТК” можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України – відділу обслуговування громадян (сервісного центру), або самостійно замовити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для самостійного замовлення вказаного електронного документа необхідно виконати такі дії:

 • увійти до особистого кабінету, авторизувавшись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України через КЕП, Дія.Підпис або ID.GOV.UA;
 • натиснути розділ “Електронна трудова книжка” та ознайомитися з правилами користування. Для отримання “Витягу з ЕТК” потрібно перейти до розділу “Комунікація з ПФУ” та натиснути “Запит на отримання електронного документу”;
 • перевірити правильність інформації (ПІБ та податковий номер) та надати дозвіл на обробку персональних даних, вказати номер телефону;
 • натиснути “Відправити до ПФУ”.

Готові відомості про трудову діяльність з РЗО зберігатимуться у лівому боковому меню: Мої звернення в статусі Виконано. Документ можливо зберегти у форматі PDF та роздрукувати за потреби.

Олена ПАРХОМЕНКО,

начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 12.12.2023 р

Як отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо переміщеним особам?

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу надається внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, або їх законним представникам після надання заяви, до якої додається у разі потреби довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі, до органів Пенсійного фонду України.

Перелік документів

Для отримання пільги внутрішньо переміщеній особі необхідно надати:

оригінали документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (пільгове посвідчення);

документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків-картка платника податків та паспорт громадянина України/свідоцтва про народження (на вибір) із внесеними даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або з відповідною відміткою у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

паспорт;

інформацію про характеристику житла і послуги, щодо отримання яких внутрішньо переміщена особа має право на пільги та якими користується;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що підтверджує фактичне місце проживання.

Куди подавати документи?

Заяви з необхідними документами для отримання пільги можна надати:

- особисто: у сервісних центрах головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області; уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації та посадових осіб ЦНАПів;

- дистанційно: у разі надсилання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, мобільний додаток Пенсійного фонду України, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал Дія).

Законодавча база

Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу за формою затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373.

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення,

надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 12.12.2023 р

Як отримати субсидію внутрішньо переміщеній особі?

Субсидія надається за місцем фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи, яке зазначено у довідці внутрішньо переміщеної особи. При цьому укладання договору наймання (оренди) житла не вимагається, а склад домогосподарства зазначається заявником у декларації.

Перелік документів

Для отримання субсидії внутрішньо переміщеній особі необхідно подати наступні документи:

заява про призначення субсидії;

декларація про доходи та витрати;

дані про мешканців домогосподарства;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи.

Увага! При призначенні житлової субсидії розмір допомоги на проживання внутрішньо переміщеної особи не враховується до сукупного доходу.

Куди подавати документи?

Заяви з необхідними документами для отримання субсидіїможна надати:

- особисто: усервісних центрах головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області; уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації та посадових осібЦНАПів;

- дистанційно: у разі надсилання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, мобільний додаток Пенсійного фонду України, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал Дія).

Законодавча база

Порядок надання населенню субсидій регулюється Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848.

Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує обсяг визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 621 обов’язкового відсотка платежу.

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 30.11.2023р


 

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям: за яких умов, скільки?

 

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області станом на 01.11.2023 на обліку перебуває 2 350 осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців, з них: особи з інвалідністю I групи – 135 осіб, ІІ групи – 647 осіб та III групи – 1 568 осіб.
Хто має право?
Призначення пенсій по інвалідності військовослужбовцям можливо здійснювати як за нормами Закону України “Про загальнообов'язкове державне страхування”, так і за нормами Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі ‒ Закон № 2262). При цьому обирається найбільш доцільний варіант розрахунку пенсії за одним із законів. 
Питання подання та оформлення документів регулює Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону № 2262, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1 (далі – Порядок). Цей Порядок не стосується військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей.
Згідно з Порядком, заяви про призначення пенсії по інвалідності особами, звільненими із військової служби, подаються у головне управління Пенсійного фонду України в області через уповноважені структурні підрозділи Міністерства оборони України (Кіровоградський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки). Ті особи, які були призвані за мобілізацією міністерствами та іншими органами (крім підрозділів Міністерства оборони України) звертаються до уповноважених структурних підрозділів відповідних міністерств та інших органів. 
Умови призначення
Пенсія по інвалідності призначається після звільнення зі служби та в разі, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби.
Групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюються МСЕК. Залежно від ступеня втрати працездатності інваліди поділяються на три групи.
Залежно від причини інвалідності інваліди з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, поділяються на такі категорії:
а) особи з інвалідністю внаслідок війни – при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків);
б) інші особи з інвалідністю з числа військовослужбовців – при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби.
Розмір пенсії по інвалідності
Пенсії по інвалідності за Законом № 2262 встановлюються в розмірі від 40 до 100 відсотків сум грошового забезпечення військовослужбовця:
а) особам з інвалідністю внаслідок війни І групи – 100 %, ІІ групи – 80 %, ІІІ групи – 60 % відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
б) іншим особам з інвалідністю І групи ‒ 70 %, ІІ групи – 60 %, ІІІ групи – 40 % відповідних сум грошового забезпечення ( заробітку).
Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншою : 
- І група ‒ 650 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2023 — 13 604,50 грн (2 093,00 х 650 %);
- ІІ групи ‒ 525 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2023 ‒ 10 988,25 грн (2 093 х 525 %);
- ІІІ групи ‒ 360 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2023 ‒ 7 534,80 грн (2 093 х 360 %).

Оприлюднено 30.11.2023р

Пенсії по інвалідності за “базовим” законом: хто, за яких умов, скільки?

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області станом на 01.11.2023 пенсію по інвалідності отримує 30 021 особа з інвалідністю, з них: особи з інвалідністю I групи – 1 656 осіб, ІІ групи – 7 335 осіб та III групи – 21 030 осіб.
Хто має право?
Пенсія призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).
Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності (I, II, III). Причина, група, час настання інвалідності, термін на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.
Відповідно до статті 45 Закону пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.
Умови призначення
Головною умовою для призначення пенсії по інвалідності є наявність певного страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією (стаття 32 Закону), величина якого залежить від віку та групи інвалідності.
Наприклад, особі віком 37 років, визнаній особою з інвалідністю III групи, необхідно мати 7 років страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності.
Особи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону (незалежно від групи), мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового стажу. 
Розмір пенсії по інвалідності
Відповідно до статті 33 Закону розмір пенсії по інвалідності особам з інвалідністю I групи встановлюється в розмірі 100 відсотків пенсії за віком, особам з інвалідністю II групи – в розмірі 90 відсотків пенсії за віком та особам з інвалідністю III групи  – в розмірі 50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статті 27, 28 цього Закону. 
Непрацюючі особи з інвалідністю ІІ групи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, та особи з інвалідністю ІІІ групи за їх вибором мають право на призначення  пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу: 30 років ‒ для жінок, 35 років ‒ для чоловіків.

 


Оприлюднено 28.11.2023р

Пенсійний фонд України: подати документи для е-трудової стало ще простіше

Одним із важливих процесів, які наразі відбуваються в Україні, є 5-річний перехід до ведення трудових книжок працівників в електронній формі.

З моменту набрання чинності 10 червня 2021 року Закону України від 05 лютого 2021 року №1217-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області роботодавцями та особами подано через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України понад 50 тисяч сканованих копій трудових книжок.

При цьому обов’язковою умовою подання сканованих копій документів для осіб була наявність кваліфікованого електронного підпису (далі ‒ КЕП), що в деякій мірі ускладнювало процес подання документів для оцифрування.

З метою удосконалення та прискорення процесів цифровізації у напрямку оцифрування трудових книжок, а також інших документів, що підтверджують страховий стаж та використовуються для призначення пенсій та соціальних виплат, на сьогоднішній день Пенсійним фондом України реалізовано можливість подання всіх необхідних документів застрахованими особами без обов’язкової наявності КЕПу ‒ шляхом звернення до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Тож, Пенсійний фонд України запрошує усіх зацікавлених осіб скористатися новим сервісом та подати документи для їх оцифрування.

 

Олена ПАРХОМЕНКО,

начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області


Оприлюднено 23.11.2023р

Як отримати пільгу на придбання твердого палива і скрапленого газу?

 

Для отримання громадянами пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, які надаються один раз на рік у грошовій готівковій формі, пільговики, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, або їх законні представники звертаються з відповідною заявою до органів Пенсійного фонду України.

Форма заяви

Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу подається за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, до якої додається у разі потреби довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Термін подання заяви

Для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу заява подається ЩОРОКУ. Наразі календарний 2023 рік добігає кінця, тож нагадуємо тим, хто ще не звернувся, про необхідність подання документів.

Куди звертатися?

Можна звернутися з відповідними документами особисто до органів Пенсійного фонду України (безпосередньо у сервісні центри) або надіслати їх поштою чи в електронній формі (через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, мобільний додаток “Пенсійний фонд”, вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал “Дія”).

Якщо відбулися зміни...

У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зокрема, зміна складу членів сім’ї, на яких поширюються пільги; зміна категорії пільговика; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміна управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання), пільговик зобов’язаний подати протягом 30 календарних днів до уповноваженого органу нову заяву.

 

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області


  Оприлюднено 20.11.2023 р.

ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ:

подання через електронний кабінет повідомлень про виплату “лікарняних” застрахованим особам

  Страхувальникам після отримання коштів за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності від Пенсійного фонду України потрібно у встановлені терміни здійснити виплату застрахованим особам коштів та протягом місяця з дня проведення таких виплат надіслати повідомлення встановленої форми про виплату коштів застрахованій особі. Як це зробити?

Пенсійним фондом України реалізовано можливість формування та подання повідомлень про виплату коштів застрахованим особам страхувальниками через електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (далі ‒ вебпортал): https://portal.pfu.gov.ua/.

Страхувальникам, які зареєструвалися на вебпорталі за допомогою електронного цифрового підпису (КЕП), надано можливість з екранної форми заяви-розрахунку: переглянути повідомлення, сформовані по листках непрацездатності даної заяви-розрахунку;сформувати нове повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, підписати повідомлення КЕП та надіслати його до підсистеми ЕРЛН.

Для цього необхідно здійснити 7 КРОКІВ:

КРОК 1: в розділі “ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК” на вебпорталі обрати “заяву-розрахунок” у статусі “оплачено”;

КРОК 2: натиснути кнопку “СТВОРИТИ ПОВІДОМЛЕННЯ”;

КРОК 3: в повідомленні за необхідності відредагувати дані та обрати листок непрацездатності для редагування даних щодо виплати;

КРОК 4: внести дату виплати та виплачену суму за рахунок коштів Пенсійного фонду України;

КРОК 5: після внесення всіх даних сформувати повідомлення;

КРОК 6: ретельно перевірити всі дані та відправити повідомлення до Пенсійного фонду України;

КРОК 7: у розділі “ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ КОШТІВ ЗАСТРАХОВАНИМ ОСОБАМ” переглянути повідомлення та його статус.

Звертаємо особливу увагу! Наразі, в результаті впровадження технічних рішень формування та подачі страхувальниками через електронний кабінет повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, ПОВІДОМЛЕННЯ В ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

!!! Повідомлення про виплату коштів можна сформувати по всіх заявах-розрахунках, в тому числі прийнятих з 2 січня 2023 року.

!!! У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування уповноважені спеціалісти  Пенсійного фонду України мають право здійснювати перевірку страхувальника щодо використання коштів Фонду.

Світлана КРИВЕНКО,

начальник управління контрольно-перевірочної роботи

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 01.11.2023р

У листопаді щочетверга на прямому зв’язку пенсійна служба області

Щочетверга з 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.
Так, у листопаді додзвонювачів консультуватимуть:
02 листопада 2023 року – начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олена ПАРХОМЕНКО;
09 листопада 2023 року – начальник відділу надання житлових субсидій управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Валерія ГУРЖИНА;
16 листопада 2023 року – ззаступник начальника відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян Лілія МАТВЄЄНКО;
23 листопада 2023 року – начальник юридичного управління Євгенія ВОРОНЮК;
30 листопада 2023 року – заступник начальника головного управління Юрій ШАРПІНСЬКИЙ.

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

Людмила СОРОКА, 
начальник управління адміністративного забезпечення
головного управління Пенсійного фонду України
в Кіровоградській області


20.10.2023р

Подаємо заяву на зміну способу виплати пенсії у кілька кліків!

Головне управління нагадує пенсіонерам Кіровоградщини, що пенсія виплачується щомісяця через відділення АТ “Укрпошта” або через банківську установу. Спосіб виплати пенсії пенсіонер обирає самостійно. Крім того, обраний спосіб виплати пенсіонер може змінити за власним бажанням. Потрібно лише подати заяву. Як це зробити максимально просто та зручно для пенсіонерів?

Якщо пенсіонер обирає спосіб особистого поданнязаяви до пенсійної служби, то він має дотриматися такого порядку дій:

 • обрати відділ обслуговування громадян (сервісний центр), який є максимально зручний територіально;
 • мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • заяву про виплату пенсії або грошової допомоги (у разі обрання виплати через банк).

Аналогічну заяву можна подати дистанційно ‒ в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису, здійснивши всього декілька кроків:

1. Авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису, системи GOV. ID чи за допомогою сервісу Дія. Підпис.

2. У розділі “Щодо пенсійного забезпечення” обрати підрозділ/пункт “Внесення змін до пенсійної справи”.

3. Обрати вкладку/пункт “Заява на зміну способу виплати пенсій”, заповнити усі обов’язкові поля та прикріпити скан-копії необхідних документів:

- паспорту;

- реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк).

4. Засвідчити заяву кваліфікованим електронним підписом та надіслати до Пенсійного фонду України.

Заява про виплату пенсії або грошової допомоги може прийматися органом Пенсійного фонду України й через установу уповноваженого банку, зокрема, в електронній формі з використанням КЕПу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, одержувача та уповноваженого працівника банку.

 

Наталія КОПАЧ,

начальник управління з питань виплати

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області


оприлюднено 12.10.2023р

До уваги роботодавців: коригуємо заяви-розрахунки правильно!

Щоб отримати фінансування лікарняних (для виплати у подальшому працівнику) роботодавець має подати до Пенсійного фонду України заяву-розрахунок з інформацією про нараховані застрахованій особі кошти. Але після того, як заяві-розрахунку страхувальника, яка подана в особистому кабінеті через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, надано статус “Оплачено”, може з’явитись необхідність коригування заяви-розрахунку, тобто внесення до неї даних на збільшення або зменшення сум. Як сформувати та подати коригуючу заяву-розрахунок у кабінеті страхувальника на вебпорталі Пенсійного фонду України?

Варіанти коригування

Зміна суми: “Коригування збільшення” ‒ це отримання додаткового фінансування (дозамовлення) або “Коригування зменшення” ‒ повернення вже отриманих сум.

Зміна інших параметнрів (не суми): “Коригування інших параметрів” ‒ виправлення інформації про застраховану особу, зміна кількості страхового стажу, зазначення пільги ліквідаторам аварії на ЧАЕС, реквізити “лікарняного”, причину непрацездатності (для паперових листків непрацездатності) тощо.

Де сформувати коригуючу заяву-розрахунок?

Усі коригування відбуваються на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) шляхом створення нової заяви-розрахунку з ознакою “коригуюча”.

Алгоритм створення коригуючої заяви-розрахунку:

1. При створенні коригуючих заяв-розрахунків страхувальнику потрібно підкріпити скановану копію листа, створеного в довільній формі, з детальним описом причини виникнення помилки.

2. У листі вказати прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний код застрахованої особи, номер та період листка непрацездатності, за яким проводиться коригування, номер та дату заяви-розрахунку, яка коригується.

3. Якщо тип коригування заяви-розрахунку “Коригування збільшення”, то підкріплюється сканований лист з поясненням, якщо “Коригування зменшення” ‒ підкріплюється сканований лист з поясненням та сканована копія платіжного доручення про повернення коштів до Пенсійного фонду України.

 

 

 

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення,

надання страхових виплат, соціальних послуг,

житлових субсидій та пільг головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області


Оприлюднено 06.10.2023р

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

У разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання застраховані особи, які перебувають в трудових відносинах, мають право на отримання страхових виплат. На підставі проведеного розслідування страховими експертами з охорони праці складається акт за формою Н-1 або при професійному захворюванні акт за формою П-4.

 

Куди та хто може звернутись для подання документів?

Застрахована особа може звернутись особисто або через уповноваженого представника до будь-якого відділу обслуговування громадян (сервісного центру) головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області. Також подати документи можна дистанційно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua).

 

Перелік документів, необхідних для отримання страхових виплат:

 • паспорт громадянина України;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • трудова книжка;
 • довідка про відкриття рахунку в банківській установі;
 • акт розслідування нещасного випадку на виробництві або акт професійного захворювання за встановленими формами;
 • підтвердження встановлення інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності (висновок МСЕК).

 


Оприлюднено 03.10.2023р

Е-медкнижки та медогляди по-новому

З 1 жовтня 2023 року набуває чинності Закон України від 06.09.2022 № 2573-IX “Про систему громадського здоров’я” (далі – Закон № 2573-ІХ). Одночасно втрачає чинність Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Що змінюється?Особливої уваги заслуговує стаття 45 нового Закону про систему громадського здоров’я, у якій йдеться про обов’язкові медичні огляди.

Частиною 1 статті 45 Закону 2573-ІХ визначено, що обов’язкові медичні огляди організовуються і здійснюються у порядку, встановленому МОЗ. Дані про результати обов’язкових медичних оглядів працівників вносяться до їх електронної медичної книжки в електронній системі охорони здоров’я. А також введено нове поняття – електронна медична книжка.

Крім того, у частині 2 статті 45 Закону 2573-ІХ визначено, що працівники суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, пов’язану з обслуговуванням населення згідно з переліком МОЗ, працівники, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди.

Також передбачено: працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, відсторонюються від роботи й можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Тож окрім набрання чинності нового Закону про систему громадського здоров’я слід очікувати нові порядки про проходження медоглядів від МОЗ.

Станом на сьогоднішній день до затвердження Міністерством охорони здоров’я нового порядку про обов’язкові медичні огляди під новий Закон у сфері медоглядів необхідно користуватися постановою КМУ від 23.05.2001 № 559, якою затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, а також наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”.

Детально про проходження медичних оглядів працівниками закладів охорони здоров’я за посиланнями:

перелік нормативно-правових актів:

https://drive.google.com/file/d/1yW0cXIsKVI5slq51L6zY849VPmBF9Tn2/view?usp=sharing

види медичних оглядів:

https://drive.google.com/file/d/1mWEy4XCk2wtyuCmCSkrCCrwhwcADGFsj/view?usp=sharing

необхідні обстеження й дослідження:

https://drive.google.com/file/d/1fPP0Sl_0E90Itak7nZL9KVUXwOyUnPXM/view?usp=sharing

організація медоглядів працівників та оформлення результатів обстеження:

https://drive.google.com/file/d/13D34UDqVEa63MMMxVKmXXp9jHJ-Og_me/view?usp=sharing

 

 

 

Світлана КРИВЕНКО,

начальник управління контрольно-перевірочної роботи

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області


У жовтні щочетверга на прямому зв’язку пенсійна служба області

Щочетвергаз 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у жовтні додзвонювачів консультуватимуть:

05жовтня 2023 року – начальник управління обслуговування громадян Світлана РИНДІНА;

12жовтня 2023 року – заступник начальника управління начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільгІнна РАТУШНА;

19жовтня 2023 року – заступник начальника управління начальник відділу методології та звітності управління з питань виплат Наталя БУТКОВСЬКА;

26жовтня 2023 року заступник начальника головного управління Інна МАКСИМЕНКО.

 

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

 

 

 

Людмила СОРОКА,

начальник управління адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

Оприлюднено 22.09.2023р

 • важливо памятати про необхідність ідентифікації (підтвердження) особи
 • пенсіонер отримує пенсію на банківську картку, строк дії якої перевищує один рік, і при цьому протягом року не знімає з неї гроші, це сигнал для Пенсійного фонду України (далі ПФУ) про можливі проблеми отримання особою коштів: наприклад, смерть пенсіонера, про яку ніхто не повідомив, неможливість отримання кошти через воєнні дії тощо.
 • банк повідомляє ПФУ про те, що пенсіонер не здійснював зняття коштів, тобто спостерігається відсутність видаткових операцій, і не приходив до банківської установи для ідентифікації. І ПФУ припиняє перераховувати кошти на цю банківську картку, натомість продовжує проводити виплату, але через призначеного оператора поштового зв’язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України.
 • в такому випадку робити пенсіонеру, щоб відновити виплату коштів на банківську картку? Необхідно ідентифікуватися, тобто підтвердити свою особу.
 • фізична ідентифікація: коли пенсіонер особисто приходить до сервісного центру ПФУ і на підставі пред’явленого (в обов’язковому порядку) паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та визначеного законодавством документа, в якому зазначено відомості про місце її проживання, підтверджує свою особу.
 • відтепер до фізичної ідентифікації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 № 837) прирівнюється:
 • авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія. Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
 • посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.
 • що робити, якщо особа і хотіла б прийти особисто, проте не має такої можливості через неможливість виїхати з тимчасово окупованої території? На даний час ПФУ розробляє порядок проведення ідентифікації та верифікації особи за допомогою відеоконференцзв’язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Під час сеансу такого відеоконференцзв’язку пред’являтимуться документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, визначеного правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики та Мінцифри.
 • Риндіна,
 • управління обслуговування громадян

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області


Оприлюднено 15.09.2023р

Чому деякі захисники вже отримали виплати до Дня Незалежності, а деякі ні?

 • Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 21.07.23 № 754 Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань одноразова грошова виплата ветеранам війни, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України виплачуватиметься до Дня Незалежності України.

 • Виплати передбачені у різних розмірах (від 450 до 3 100 грн) та різними шляхами  залежить від категорії осіб, які мають право на отримання даної грошової виплати.

 • Перша категорія отримувачів одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України якщо особа є пенсіонером. Такі громадяни отримали виплату разом із серпневою пенсією, без додаткового звернення: 10 855 пенсіонерів Кіровоградщини вже отримали грошову виплату на суму 13,14 млн грн.

 • Друга категорія отримувачів: особи, які не є пенсіонерами, і наразі перебувають на службі в силових структурах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

 • Виплати даній категорії ветеранів будуть забезпечені за місцем проходження служби після подачі установами силових структур відповідних заявок до головного управління. Станом на 11.09.2023 заявки подали 38 відомств щодо 5 939 осіб на суму 5,97 млн грн.

 • Звертаємо увагу, що термін подання військовими частинами та установами силових структур заявок на виплату одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України до 01.10.2023.

 • Третя категорія отримувачів одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України якщо захисник не є пенсіонером і не перебуває на службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, то для отримання грошової виплати йому необхідно звернутись до будь-якого сервісного центру особисто, написати заяву та пред’явити документи, що посвідчують особу та її статус, а також номер поточного банківського рахунку, на якій буде здійснено виплату одноразової грошової допомоги. Станом на 11.09.2023 до сервісних центрів звернулося 447 осіб. Термін прийому заявок на отримання виплати від осіб, що звернулися до сервісних центрів, ‒ до 01.11.2023.

 

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області


Оприлюднено 04.09.2023 р.

 • Пенсія за особливі заслуги перед Україною: що змінилося?

На Кіровоградщині 8 519 осіб разом з основною пенсією (за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника або за вислугу років) отримують щомісячну надбавку ‒ за особливі заслуги перед Україною.

З 01 липня 2023 року змінено та оновлено перелік категорій осіб, які мають право на надбавку за особливі заслуги перед Україною.

Категорії осіб, які мають право на виплату даного виду надбавки

1. Особи, визнані борцями за Незалежність України у XX столітті та реабілітовані, з числа тих, яких за політичними a6o релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового a6o іншого репресивного органу.

Підстава для призначення: довідка Регіональної комісії обласної державної адміністрації , що підтверджує статус особи.

Пенсію за особливі заслуги перед Україною даній категорії осіб призначають з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо звернення відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 01.07.2023 року.

Розмір такої надбавки 4200 гривень.

! Щороку з 1 березня (починаючи з 2024 року) розмір надбавки підвищуватиметься на коефіцієнт збільшення, визначений для індексації пенсій.

 

2. Герої України; особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма i більше орденами України після проголошення незалежності України; особи, відзначені почесним званням України народний після проголошення Незалежності України; матері, які народили п’ять i більше дітей та виховали ïx до шестирічного віку.

Розмір такої надбавки   35-40 % розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це від 732 до 837 гривень.

 

3. Ветерани війни, які після проголошення Незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність (особистий внесок), захист державного суверенітету та територіальної цілісності України; видатні спортсмени; космонавти, члени льотно-випробувальних екіпажів літаків; особи, відзначені почесним званням України заслужений, державною премією України, нагороджені одним із орденів України.

Розмір такої надбавки  23-35 % розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це від 481 до 732 гривень.

 

Хто втратив право на пенсію за особливі заслуги?

З 01.07.2023 призначення даного виду надбавки скасовано:

* особам, які мають радянські звання та ордени;

* народним депутатам України;

* депутатам чотирьох і більше скликань Верховної Ради АР Крим, обласних, районних та міських рад.

Однак пенсії, призначені до 01.07.2023, виплачуватимуться і надалі на встановлених раніше умовах.

 

Важливо!

* Якщо особа одночасно має право на надбавки з кількох підстав, встановлюється надбавка, що є більшою, в максимальному розмірі.

* У разі збільшення прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність, Пенсійний фонд України здійснює перерахунок розміру пенсії за особливі заслуги з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму.

 

Законодавча база

Закон України від 29.05.2023 № 3113-ІХ “Про внесення змін до законів України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”та “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

 

 

 

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення,

надання страхових виплат, соціальних послуг,

житлових субсидій та пільг головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 


Оприлюднено 30.08.2023р


Оприлюднено 30.08.2023р

У вересні щочетверга на прямому зв’язку пенсійна служба області

 

Щочетверга з 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у вересні додзвонювачів консультуватимуть:

07 вересня 2023 року – заступник начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Ганна ОПРЯ;

14 вересня 2023 року – начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Антоніна ТОРШИНА;

21 вересня 2023 року – начальник головного управління Наталія СІМОНЯН;

28 вересня 2023 року заступник начальника управління начальник відділу методології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електронних реєстрів управління інформаційних систем та електронних реєстрів Оксана ПУХАРЬ.

 

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

 


Оприлюднено 23.08.2023р

Яка різниця між відмовою і непризначенням субсидії? 
Якщо призначили нуль гривень субсидії ‒ це відмова?

Саме ці питання все частіше лунають у сервісних центрах обслуговування громадян головного управління. Нагадуємо, рішення “призначено”, “не призначено” та “відмовлено” приймаються відповідно до звернення заявника про призначення субсидії. У чому різниця між цими рішеннями? 
Звісно, якщо заявник отримує позитивне рішення ‒ питань не виникає.
А ось інші статуси плутають. Тож звертаємо увагу, що “Рішення про не призначення” приймається тоді, коли особа має право на житлову субсидію, але за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір має нульове або від’ємне значення.
 “Рішення про відмову” в призначенні житлової субсидії приймаються у  випадках:
опалювальна площа житлового приміщення перевищує: 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку та 230 кв. метрів для індивідуальних будинків;
наявність транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда та причепа) або більше ніж одного транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше, ніж 15 років;
у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку та які не навчаються за денною формою навчання, не отримують доходи та за них не сплачують ЄСВ, не перебувають на обліку в центрі зайнятості;
будь-хто зі складу домогосподарства або членів сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив покупку на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. грн;
наявна прострочена понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та загальна сума якої перевищує 40 неоподаткованих мінімумів (680 грн);
громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання;
до складу домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які за даними Єдиного реєстру боржників мають заборгованість  за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;
будь-хто із членів домогосподарства на 01 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше, ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок);
будь-хто із членів домогосподарства на 01 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному рахунку кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн;
будь-хто із членів домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив операції з купівлі безготівкової або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн.
Якщо особі відмовлено у призначенні субсидії, Пенсійний фонд України повідомляє її про це рішення у паперовій формі з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення або через вебпортал електронних послуг ПФУ чи Портал “Дія”.
У разі усунення причин відмови в призначенні субсидії заявник має право звернутись повторно з новим пакетом документів для призначення субсидії.

Антоніна ТОРШИНА,
начальник управління пенсійного забезпечення,
надання страхових виплат, соціальних послуг,
житлових субсидій та пільг головного управління 
Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 


Оприлюднено 15.08.2023 р.

“КАБІНЕТ СТРАХУВАЛЬНИКА” ‒ ЗРУЧНИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ
 
За даними начальника управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Олени Пархоменко цією опцією мають можливість скористатися 14,6 тис. юридичних осіб та 20,5 тис. фізичних осіб-підприємців області. “Запрошуємо роботодавців скористатися швидким та зручним способом отримання інформації та послуг через “Кабінет страхувальника” на вебпорталі  електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням: https://portal.pfu.gov.ua”, ‒ нагадала фахівчиня.
Як авторизуватися на вебпорталі?
Для того, щоб стати користувачем електронного кабінету, потрібно увійти на вебпортал за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП – печатки підприємства або особи, яка надала останній звіт з ЄСВ).
Яку інформацію або послугу можна отримати через “Кабінет страхувальника”?
У “Кабінеті страхувальника” можна переглянути дані звітності щодо сплати ЄСВ (самостійно отримати електронні довідки щодо працівників, їхнього страхового стажу та розміру заробітної плати для здійснення розрахунків виплат за лікарняними листами).
Щоденні потреби роботодавців теж не залишились без уваги, так в “е-кабінеті” працюють зручні та доступні електронні сервіси, зокрема:
подання відомостей про трудову діяльність працівника шляхом введення записів із паперових документів про трудову діяльність та надання їх скан-копій. Сервіс надається для страхувальників для введення інформації щодо застрахованих осіб, які перебувають зі страхувальником у трудових відносинах;
подання заяв-розрахунків щодо сплати за листками непрацездатності застрахованих осіб – працівників страхувальника.
 
Послуга отримання електронних документів
У розділі “Комунікації з ПФУ” пункті “Запит на отримання електронних документів” та в електронному бланку замовлення реалізована можливість подання заяв на отримання електронних документів:
- довідка про трудовий та страховий стаж;
- довідки ОК-7, ОК-5;
- витяг з ЕТК (електронна трудова книжка);
-витяг з ЕРЛН (електронний реєстр листків непрацездатності).
У розділ “Звернення” надходить електронний документ у форматі pdf-довідки, достовірність якої підтверджено спеціальним QR-кодом, та електронний документ, підписаний електронним цифровим підписом Пенсійного фонду України, який, згідно чинного законодавства, є аналогом паперового документу, підписаного відповідальною особою Пенсійного фонду України.
 
 Олена ПАРХОМЕНКО,
начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів
головного управління Пенсійного фонду України
в Кіровоградській області

 

Оприлюднено 14.08.2023 р.

Фахівці головного управління обговорили зміни до порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань/аварій на виробництві

Фахівці відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Анна Недбалова та Дмитро Нечипорукна базі ТОВ “КАПРО ОЙЛ” провели семінар на тему: “Зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”. Представники головного управління ознайомили працівників із функціями та обов’язками Пенсійного фонду України щодо питань загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку.

Під час семінару висвітлені такі питання:

 • щодо реалізації роботодавцем профілактичних та інших заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
 • запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаними умовами праці.

Крім цього, фахівці Фонду надали практичну допомогу щодо вдосконалення форм і методів проведення роботи у сфері охорони праці. Спеціалісти звернули увагу на терміни подання повідомлення про нещасний випадок на підприємстві, а саме: роботодавець зобов’язаний повідомити головне управління та Південно-Східне Міжрегіональне управління Державної служби з питань праці протягом однієї доби з моменту отримання інформації про нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї або уповноваженої ним особи тощо.

Представники пенсійної служби окремо зупинилися на процедурі розслідування нещасних випадків у період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях, яку врегульовано Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, надали роз’яснення щодо розслідування нещасних випадків, які сталися з працівниками, під час виконання трудових обов’язків внаслідок воєнних дій.

“Всі ці випадки підлягають спеціальному розслідуванню незалежно від ступеня тяжкості травм”, ‒ зауважила Анна Недбалова.

Працівники ТОВ “КАПРО ОЙЛ” цікавилися механізмом здійснення страхових виплат, надання соціальних послуг та матеріального забезпечення застрахованим особам відповідно до законодавства за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку, тобто виплатами, які постраждалий отримає, якщо нещасний випадок стався на виробництві.

Світлана КРИВЕНКО,

начальник управління контрольно-перевірочної роботи

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

Оприлюднено 11.08.2023 р.

У СЕРПНІ ДЕЯКІ КАТЕГОРІЇ ПЕНСІОНЕРІВ ОТРИМАЮТЬ ПІДВИЩЕНІ РОЗМІРИ ПЕНСІЙ

Для довідки...

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 21 липня 2023 року № 754 “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань”, яка регламентує порядок використання коштів для соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань і виплати до Дня Незалежності України(раніше виплата була до 5 травня).

Пропонуємо дізнатись хто має право на виплату до Дня Незалежності та у яких розмірах на офіційній сторінці головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області в соціальній мережі Фейсбук або Телеграм-каналі “Пенсійний фонд Кіровоградщини” (посилання:  https://www.facebook.com/GUPFU або https://t.me/PFU_Krop ).

“Отримувачам грошової допомоги до Дня Незалежності України, які отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання), виплата здійснюватиметься у серпні цього року через відділення поштового зв’язку за місцем фактичного проживання одержувачів або на поточні рахунки отримувачів в уповноважених банках разом з пенсією. Тобто, деякі категорії пенсіонерів отримають підвищені розміри пенсій, але вже наступного місяця розмір пенсії буде без цієї доплати”, ‒ зауважила Наталія Копач, начальник управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Мовою цифр...

Грошову допомогу до Дня Незалежності отримають 10 850 пенсіонерів області, серед яких: 7 497 “цивільних”  та 3 353 “військових” пенсіонери.

Наталія КОПАЧ,

начальник управління з питань виплат

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

Оприлюднено 08.08.2023 р.

Охорона праці ‒ правила, обов’язкові для кожного!

“З метою забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, спеціалісти (експерти з охорони праці) проводять роботу щодо забезпечення соціального захисту працівників, зокрема, підвищення уваги роботодавців до питань співчуття та розуміння проблем працівників та потерпілих на виробництві. Тільки спільна робота всіх установ, організацій, що опікуються відповідними питаннями, може привести до максимально ефективного результату в напрямку дотримання прав працівників на виробництві,” ‒ Світлана Кривенко, начальник управління контрольно-перевірочної роботи головного управління звертається до роботодавців та працівників з проханням неухильно дотримуватися правил охорони праці.

Які функції покладені на “страхових експертів” головного управління?

 • участь та забезпечення проведення роботодавцем профілактичних та інших заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці, надання роботодавцю практичної допомоги у постійному вдосконаленні ним форм і методів профілактичної роботи у сфері охорони праці;
 • участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • перевірка знань з охорони праці працівників підприємств.

У разі настання нещасного випадку на виробництві та/або гострого професійного захворювання (отруєння) або встановлення хронічного професійного захворювання потрібно:

 • негайно зупинити роботу всіх механізмів в зоні виникнення нещасного випадку;
 • про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства та вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому;
 • зберегти обстановку на робочому місці до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку в такому стані, у якому вони були при настанні нещасного випадку (якщо це можливо, та якщо не загрожує життю та здоров’ю інших працівників);
 • потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його інтереси (не входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку, давати відповідні пояснення, в тому числі в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин настання нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування);
 • голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

Важливо!

У випадках, коли спеціалістами з охорони праці, було виявлено під час роботи у комісіях з розслідування нещасних випадків та випадків профзахворювань суттєві недоліки у роботі відповідних комісій, які стосуються аспектів організації умов та безпеки праці, та тягнуть за собою суттєві наслідки з питань соціального захисту працівників, порушень законодавства з питань охорони праці, відповідне викладається у окремих думках до актів Н-1 та  П-4, (передбачено Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337).

Спеціалісти з охорони праці головного управління надають методично-консультативну та практичну допомогу у створенні ефективної та дієвої системи управління охороною праці на рівні підприємства, з урахуванням конкретного стану умов та безпеки праці підприємства та виду діяльності за економічною класифікацією (страхувальникам надано 1 159 консультацій щодо організації профілактики на виробництві та розслідування нещасних випадків (більшість – за телефоном “гарячої лінії” головного управління), здійснено 4 перевірки щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та безпечних умов праці та взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 7 підприємствах).

Світлана КРИВЕНКО,

начальник управління контрольно-перевірочної роботи

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

Оприлюднено 04.08.2023 р.

Хто має право на отримання разової грошової виплати

до Дня Незалежності України?

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 754 “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань” затверджено, зокрема, Порядок здійснення у 2023 році разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”.

Хто отримає виплату та у яких розмірах?

Грошову допомогу отримають певні категорії громадян у розмірі від 450,00 до 3100,00 грн:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаними особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин (І групи – 3100,00 грн; ІІ групи – 2900,00 грн;  ІІІ групи – 2700,00 грн);
 • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні(яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків ‒ 1000,00 грн;
 • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною3100,00 грн;
 • члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасникам війни та жертвам нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге ‒ 650,00 грн;
 • учасники війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, іншим учасникам боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450,00 грн.

Олена РОМАНЧЕНКО,

заступник начальника головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 

Оприлюднено 31.07.2023 р.

У СЕРПНІ ЩОЧЕТВЕРГА НА ПРЯМОМУ ЗВЯЗКУ

ПЕНСІЙНА СЛУЖБА ОБЛАСТІ

Щочетверга з 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у серпні додзвонювачів консультуватимуть:

03серпня 2023 року – начальник відділу за правильністю нарахування житлових субсидій та пільг управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Олена ОГЕРЕНКО;

10серпня 2023 року – заступник начальника головного управління Олена РОМАНЧЕНКО;

17 серпня 2023 року – заступник начальника управління - начальник відділу методології та звітності управління з питань виплат Наталя БУТКОВСЬКА;

24 серпня 2023 року – начальник відділу організації правової роботи юридичного управління РОМАН ЛИСЕНКО;

31серпня 2023 року – заступник начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Ганна ОПРЯ.

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

Людмила СОРОКА,

начальник управління адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

Оприлюднено 28.07.2023р

ПРАВИЛА СПЛАТИ “ПЕНСІЙНОГО ЗБОРУ”  ПРИ КУПІВЛІ АВТОМОБІЛЯ

Сніжана Соловей, начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадує  майбутнім власникам автомобілів правила сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу легкових автомобілів.
Якщо автомобіль зареєстровано, вперше?
При першій реєстрації легкового автомобіля на території України, незалежно від того, куплена в автосалоні (нова) чи ввезена з-за кордону (вживана), ставка збору визначається виходячи з вартості легкового автомобіля без врахування податку на додану вартість (ПДВ), якщо ж сума такого податку зазначена у документі (договір купівлі-продажу, договір міни, довідки органів митної служби, акт експертної оцінки вартості автомобіля тощо).
Яка ставка “пенсійного” збору або як розраховується податок на реєстрацію авта?
Станом на 01.01.2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб  становить  2684,00 грн ‒ це показник, який використовується у розрахунках об’єкта оподаткування (Закон України 400/97).
Тож, пропонуємо вашій увазі ставку пенсійного збору, залежно від вартості об’єкта (автомобіля без ПДВ):
3 відсотки – до 442 860,00 грн. (165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
4 відсотки – понад 442 860,00 до 778 360,00 грн. (від 165 - 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
5 відсотків – понад 778 360,00 грн. (якщо перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Сніжана СОЛОВЕЙ,
начальник фінансово-економічного управління
головного управління
Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 21.07.2023р

А ВИ ПОВІДОМИЛИ “ПЕНСІЙНИЙ” ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ ЧИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ?

   Чому розмір пенсії не збільшується? Чому знайомим перераховують пенсії, а мені – ні? Це лише частина запитань, з якими звертаються відвідувачі до сервісних центрів Пенсійного фонду України в області. Питання пенсійних виплат, їх зростання не залишають байдужими нікого.
   Нагадуємо, що окремі складові пенсійної виплати встановлюються в залежності від того, працює особа чи ні. Тому важливо своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України про своє працевлаштування чи звільнення з роботи.
    Ситуація 1: Працюючий пенсіонер М. звільнився з роботи, але пенсійну службу про це не повідомив.
Наслідки: працюючому пенсіонеру не проводяться масові перерахунки у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
   Ситуація 2: Пенсіонер О. працевлаштувався, але не повідомив про це пенсійну службу.
Наслідки: неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування призводить до надміру виплачених пенсійних коштів внаслідок проведення масових автоматичних перерахунків, які встановлені відповідно до законодавства для непрацюючих пенсіонерів. Надміру виплачені кошти внаслідок зловживань з боку пенсіонера підлягають обов’язковому поверненню органам Пенсійного фонду України. 

ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ-ПІДПРИЄМЦІВ!

   До того моменту, поки пенсіонером до Пенсійного фонду України не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, він вважається працюючим пенсіонером. Відсутність доходу від підприємницької діяльності не дає підстав відносити пенсіонерів до непрацюючих осіб!
   ЯКИМ ЧИНОМ ПОВІДОМИТИ?
Про дату працевлаштування, звільнення, припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонери повідомляють органи Пенсійного фонду виключно шляхом подання заяви (при собі необхідно мати трудову книжку).

Олена РОМАНЧЕНКО,
заступник начальника головного управління
Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 18.07.2023р

Вчасне отримання субсидії населенням напряму залежить від надавачів комунальних послуг
До уваги керівників підприємств, які є виконавцями комунальних послуг, та управителів багатоквартирних будинків, ОСББ!

Нагадуємо, що додержання п’ятиденного терміну та подання достовірної інформації про споживача є запорукою своєчасного призначення субсидії. Адже за відсутності від вас відповідної інформації житлова субсидія на такі послуги не призначатиметься.

Законодавча база

Для призначення житлових субсидій, відповідно до пункту 50 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807), на запит Пенсійного фонду України у п’ятиденний строк з дня його отримання подаються відомості про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами ‒ управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг, у яких зазначається розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги.
 

Як подати інформацію?


Інформаційний обмін між Пенсійним фондом України та надавачем житлово-комунальних послуг здійснюється засобами вебпорталу Пенсійного фонду України ‒ через Кабінет Управителя/обʼєднання/виконавця комунальних послуг.

Олена ПАРХОМЕНКО,
начальник управління інформаційних систем
та електронних реєстрів головного управління
Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

                                           Оприлюднено 12.07.2023р

Субсидію після підвищення тарифу на електроенергію перераховано автоматично

Станом на 01.07.2023 головне управління здійснило автоматичний перерахунок (без особистого звернення громадян) та перепризначення субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі на новий період із урахуванням підвищеного тарифу на електроенергію для споживачів із 1 червня 2023 року.

Для даного перерахунку всі показники, необхідні для проведення перерахунку субсидій, були отримані від надавачів комунальних послуг в автоматичному режимі. Збільшення показника тарифу на електроенергію враховано в розмірі субсидій і пільг, тожмешканці області отримають компенсацію в наступних періодах в повному обсязі. Тобто субсидіанти, яким вже призначено субсидію на неопалювальний сезон,отримуватимуть відповідні виплати і надалі, але у збільшеному розмірі.За червень 2023 року субсидію отримають 25470 осіб, середній розмір складає 293,9 грн.

Ті ж громадяни, яким на неопалювальний сезонне призначено субсидію, проте їхній дохід із зміною тарифу на електроенергію дає право на отримання субсидії, мають особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, до ЦНАПів, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад або надіслатипоштою на адресу головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А) чи надати всі необхідні документи в електронному вигляді через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (www.portal.pfu.gov.ua),через портал Дія.

Нагадуємо перелік документів, які необхідно подати для призначення субсидії: заяву;декларацію;довідки про доходи (у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України); копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності); договір наймання (оренди) житла (у разі наявності); рішення суду (в разі наявності); інші документи, які не передбачені цим пунктом, але відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848,необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

                                 

 

Оприлюднено 07.07.2023р

Яка сума страхових виплат у разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання?

Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди надаються у розмірах відповідно до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон).

Сума ЩОМІСЯЧНОЇ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати, яку потерпілий мав до ушкодження здоров’я.

Максимальний розмір щомісячної виплати

Максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати.

Максимальний розмір щомісячної страхової виплати після проведеного перерахування відповідно до частини другої статті 31 цього Закону не може перевищувати чотири мінімальні заробітні у випадках перерахування сум у разі:

зміни ступеня втрати професійної працездатності;

зміни складу сім’ї померлого;

перерахунку щороку, з 1 березня, на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні, розмір такого збільшення визначається у межах бюджету уповноваженого органу управління за рішенням Кабінету Міністрів України.

Мінімальний розмір щомісячної виплати

Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату.

ОДНОРАЗОВА СТРАХОВА ВИПЛАТА

У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, уповноважений орган управління здійснює потерпілому одноразову страхову виплату, розмір якої визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

 • У разі, якщо під час подальших обстежень МСЕК встановить потерпілому вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, такому потерпілому здійснюється одноразова страхова виплата, розмір якої визначається відповідно до відсотка, на який збільшено ступінь втрати працездатності порівняно з попереднім обстеженням МСЕК, виходячи з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.
 • Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової страхової виплати зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків.

Увага! Потерпілим, які мають право на одночасне отримання одноразової страхової виплати згідно з цим Законом та одноразової страхової виплати згідно з іншими законами України, здійснюється одна страхова виплата за їхнім вибором.

 

 

Антоніна ТОРШИНА,

начальник  управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області


Оприлюднено 04.07.2023р

Індексація “спецпенсій” на Кіровоградщині: коли? кому? скільки?

З 1 липня 2023 року головним управлінням проведено індексацію розмірів пенсій, призначених відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”.

 • Перерахунок пенсії проведено автоматично 578 пенсіонерам області (підвищення розмірів пенсій відбулось в 563 отримувачів пенсій).
 • Середній розмір підвищення склав 1043,99 грн.
 • Пенсії в нових розмірах будуть виплачені в липні поточного року.

Механізм проведення індексації

Індексація проводилась шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення 1,197 розмірів пенсій (без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) і строк призначення яких до 31 грудня 2022 року включно.

Підвищення на коефіцієнт збільшення (1,197) буде застосовуватися також у разі поновлення виплати пенсії, призначеної до 31 грудня 2022 року відповідно до вищезазначених Законів України.

Максимальний розмір підвищення

Звертаємо увагу, що розмір збільшення в результаті індексації пенсії, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2023 році”, не може перевищувати 1500 гривень.

 

 

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

 

 

 

 

оприлюднено 29.06.2023р

“ГІДРОСИЛА ЛЄДА”: ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (далі – головне управління) розповсюджує серед роботодавців та найманих працівників підприємств вивчений позитивний досвід ефективного функціонування системи управління охороною праці на ПрАТ Гідросила ЛЄДА, яке є одним із підприємств, де реально створена постійно діюча система управління охороною праці (далі – СУОП).

Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД 28.12 є виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування.

Робота з питань охорони праці здійснюється відповідно до вимог “Положення про службу охорони праці”, “Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці”, “Положення про систему управління охороною праці”.

Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці” на підприємстві забезпечено функціонування СУОП, а саме: розроблені та затверджені положення, інструкції, акти з охорони праці, що діють у межах підприємства. Для офіційного розподілу обов’язків, прав та відповідальності в галузі охорони праці між усіма учасниками виробничого процесу призначені посадові особи, які забезпечують вирішення питань охорони праці. В посадових інструкціях інженерно-технічних працівників відображені обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій з охорони праці.

Керівництво роботою з управління охороною праці та відповідальність за її функціонування покладено на інженера з охорони праці, який має багаторічний досвід роботи.

Фахівець з охорони праці підприємства виконує посадові обов’язки відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці і керується у своїй діяльності Законом України “Про охорону праці”, міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, надає працівникам підприємства консультації з питань охорони праці, контролює своєчасність проведення навчання, всіх видів інструктажу з охорони праці, а також дотримання працівниками вимог інструкцій з охорони праці по професіях та видам робіт, актів з охорони праці, що діють у межах підприємства та розділу “Охорона праці” колективного договору.

Відповідно до затвердженого графіка проведення перевірок стану охорони праці здійснює поточні перевірки в структурних підрозділах підприємства, обстежує виробничі об’єкти та оглядає робочі місця. За результатами перевірки видає керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків стану охорони праці. На підставі виявлених порушень вимог охорони праці приймаються відповідні рішення та розробляються заходи, спрямовані на їх усунення.

На підприємстві існує відомчий та громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту в структурних підрозділах підприємства.

Загальне керівництво та координацію діяльності в системі контролю здійснює служба охорони праці, яка узагальнює і систематизує в цілому по підприємству результати всіх видів контролю.

Безпосередні керівники робіт здійснюють щоденний оперативний контроль та перевіряють організацію робочих місць, справність механізмів та інструментів, стан території, наявність огороджень, освітленість, справність вентиляції та інших засобів захисту, наявність та відповідність засобів індивідуального захисту, наявність інструкцій з охорони праці та знаків безпеки, відповідність підготовки працівників.

На оперативних нарадах та зборах трудового колективу розглядаються питання про стан охорони праці, доводиться до відома працюючих інформація щодо обставин та причин виробничого травматизму на інших підприємствах регіону.

На підприємстві між керівництвом, з однієї сторони, та профспілковою організацією, з іншої сторони, укладено Колективний договір, який було схвалено на загальних зборах трудового колективу. Розділ “Охорона праці” колективного договору містить інформацію про обов’язки роботодавця, працівників та профспілкової організації щодо створення безпечних умов праці. У колективному договорі передбачено забезпечення гарантій працівникам у сфері охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, здійснюється за рахунок підприємства, у розмірі не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

При розробці інструкцій з охорони праці для професій та видів робіт враховані всі технічні операції виробничого процесу та вимоги діючих законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, технічної документації тощо.

Порядок навчання, проведення інструктажів та стажування з охорони праці проводиться відповідно до вимог “Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”НПАОП 0.00-4.12-05 (далі – НПАОП 0.00-4.12-05). Керівник підприємства та його заступники, керівники структурних підрозділів, а також члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці проходять у встановленому порядку навчання і перевірку знань з питань охорони праці перед початком виконання посадових обов’язків та періодичну перевірку знань. Вчасно проводяться навчання і перевірка знань у працівників, що залучаються до робіт з підвищеною небезпекою.

Для якісного проведення занять, пропаганди охорони праці та перевірки знань працівників з питань охорони праці на підприємстві існує клас охорони праці, який обладнано сучасною наглядною агітацією.

Працівники, у повному обсязі забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту, а саме: костюмами із бавовни, футболками в літній період, черевиками, рукавицями комбінованими, куртками та жилетами на утепленій підкладці для роботи в зимову пору року.

З метою забезпечення більш комфортних умов праці та зменшення впливу шуму на працівників виробництва від галтувальних барабанів, обладнання відокремленов інше приміщення, з товстими, шумопоглинаючими стінами.

Працівників, які працюють на пресовому обладнанні забезпечено спеціальними навушниками або берушами, захисними окулярами. Для полегшення використання паливно-мастильних матеріалів, їх закупівлю здійснюють у пластикових каністрах.

Усі працівники підприємства проходять медичний огляд згідно з планом-графіком їх проведення. За результатами проведення періодичного медичного огляду працівників на нараді адміністрації підприємства за участю керівників структурних підрозділів розглядаються рекомендації, які викладені в заключному акті.

У 2023 році всі працівники підприємства, які підлягають медичному огляду, пройшли медичний огляд та відповідно до заключного акту медогляду допущені до роботи.

Інженер з охорони праці підприємства співпрацює з уповноваженими спеціалістами з охорони праці головного управління під час проведення профілактичної роботи, звертається за консультацією щодо удосконалення системи управління охороною праці підприємства для її більш ефективного функціонування.

Щоденна системна робота зі створення ефективного функціонування СУОП на підприємстві надає можливість звести до мінімуму реалізацію ризиків настання нещасних випадків, запобігти професійним захворюванням та зберегти життя і здоров’я працівників підприємства.

Такий досвід роботи повинен стати нормою для тих підприємств, де відсутня системна робота з безпеки та гігієни праці.

 

Ольга ЯНЧУК,

заступник начальника управління – начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи

головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

 

 


оприлюднено 28.06.2023р

У ЛИПНІ ЩОЧЕТВЕРГА НА ПРЯМОМУ ЗВЯЗКУ

ПЕНСІЙНА СЛУЖБА ОБЛАСТІ

 

Щочетверга з 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у липні до дзвонювачів консультуватимуть:

 

06липня 2023 року – начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів ОленаПАРХОМЕНКО;

 

13липня 2023 року – начальник відділу надання житлових субсидій управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Валерія ГУРЖИНА;

 

20липня 2023 року – заступник начальника управління-начальник відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян Володимир ІЩЕНКО;

 

27липня 2023 року – заступникначальника головного управління Юрій ШАРПІНСЬКИЙ.

 

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

 

Людмила СОРОКА,

начальник управління адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області


  оприлюднено 23.06.2023р

ДИСТАНЦІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЧИ ПОНОВЛЕННЯ ПЕНСІЇ ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ ЗА КОРДОНОМ – ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ!

 

Кого стосується?

31 травня 2023 року набрала чинності постановаправління Пенсійного фонду України від 20.04.2023 № 21-1, якою внесено зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Ці зміни стосуються осіб, які у зв’язку з агресією російської федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця.

Яким способом подати документи?

Зазначені особи у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заяву про призначення (поновлення) та документи, необхідні для призначення (поновлення) пенсії, можуть надсилати засобами поштового зв’язку.

Які документи необхідно надіслати для призначення пенсії?

Для призначення пенсії до заяви про призначення/перерахунок пенсії додаються:

- копія документу/документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом);

- оригінал документу про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

- копії документів, що визначають право на призначення пенсії (пункт 2.1 - 2.4, 2.6, 2.9 розділу ІІ Порядку № 22-1).

Які документи необхідно надіслати для поновлення пенсії?

Для поновлення пенсії до заяви про призначення / перерахунок пенсії додаються:

- копія документу/документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом);

- оригінал документу про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

- копія паспорта громадянина України.

Важливі нюанси!

 • Заява про призначення (поновлення) пенсії може подаватись до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації особи.
 • Додані до заяви про призначення (поновлення) копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

Днем звернення за призначенням (поновленням) пенсії вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Олена РОМАНЧЕНКО,

заступник начальника головного управління

Пенсійного фонду України Кіровоградській області

 


оприлюднено 19.06.2023р

КІРОВОГРАДЩИНА: 172,9 ТИС. ОСІБ ПРАЦЮЮТЬ ОФІЦІЙНО ТА СПЛАЧУЮТЬ ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК

“Навіщо сплачувати єдиний соціальний внесок? В якому розмірі?” – на ці важливі питання для роботодавців та застрахованих осіб відповідала начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Сніжана Соловей.

“У Кіровоградськійобласті офіційно працює 172,9 тисяч осіб. Ці громадяни – роботодавці, застраховані особи, самозайняті особи – і в мирні часи, і в умовах воєнного стану виступають надійним економічним тилом для нашої країни. Кожен платник страхових внесків дбає,аби застраховані особи змогли отримати соціальну допомогу у випадку безробіття, захворювань, а пенсіонери – пенсійні виплати, – нагадала Сніжана Соловей.

Хто є платниками єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ)?

 • роботодавці;
 • фізичні особи-підприємці, які обрали загальну чи спрощену систему оподаткування;
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну чи юридичну практику тощо) та отримують від неї дохід;
 • фермери, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;
 • особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Мова цифр…

 • У 2023 році на Кіровоградщині кількість страхувальників, що звітують за найманих працівників, коливається від 14,9 тис. осіб у грудні 2022 року до 14,2 тис. осіб у березні 2023 року (причини сезонність робіт у с/г; зниження підприємницької активності (внутрішня/зовнішня міграція) та втрата бізнесу через війну).
 • Завдяки системній роботі фахівців головного управління з інформування застрахованих осіб про набуті соціальні права при офіційному працевлаштуванні та наслідки їх звуження внаслідок “тінізації” зменшилась чисельність працівників, які отримують заробітну плату менше/на рівні мінімального розміру, порівняно до січня 2023 року на 1 650/965 осіб.
 • Надходження ЄСВ склали2 790,8 млн грн, що більше на 168,1 млн грн, або на 6,4 %, порівняно з відповідним періодом минулого року.
 • Крім того, за рахунок заходів контролю (співбесіда, роз’яснювальна робота) з початку 2023 року виявили та легалізували роботу 822 офіційно неоформлених найманих працівників, у результаті чого до бюджету додатково надійшло ЄСВ у сумі3,2 млн грн.

В якому розмірі сплачувати ЄСВ?

Базою нарахування ЄСВ для роботодавців є сума кожної заробітної плати, яку вони платять застрахованим працівникам.У свою чергу,ФОПи сплачують ЄСВ в залежності від свого доходу (але не менше мінімального розміру).

Основна ставка ЄСВ у 2023 році залишатиметься на рівні 22 % та стосується таких виплат:заробітної плати;прибутку ФОПів, самозайнятих осіб, членів фермерських господарств тощо;різноманітних грошових винагород.

Загалом мінімальна та максимальна сума єдиного внеску залежить від розміру мінімальної зарплатні.Оскільки мінімальна заробітна плата в Україні становить6 700 грн, обчислити ЄСВ можна так:6 700 х 0,22 = 1 474 грн/міс.Саме такий розмір ЄСВ є мінімальним до сплати роботодавцями за працівників, які працюють за основним місцем роботи, а також ФОПами.

Увага! Коли працівник отримує зарплату, “відпускні”, премію чи інші грошові виплати, на які нараховується ЄСВ, він повинен сплатити єдиний внесок на кожен грошовий дохід.

“Свідоме ставлення працюючих осіб до офіційної зайнятості, а саме сплата ЄСВ, гарантує зарахування страхового стажу, а у майбутньому – права на пенсію”, – наголосила очільниця фінансово-економічного управління пенсійної служби.

 

 

Сніжана СОЛОВЕЙ,

начальник фінансово-економічного управління

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області


Оприлюднено 14.06.2023р

Оприлюднено 13.06.2023 р.

Терміново! Важлива інформація для бухгалтерів щодо оплати “лікарняних”!

З 02.06.2023 при розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням змінився порядок обчислення середньої заробітної плати!

Зміна полягає у ВІДНЕСЕННІ ДО КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ, не відпрацьованих із поважних причин, що їх не враховують у розрахунковому періоді, ПЕРІОДУ, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ПРАЦІВНИК:

 • проходив строкову військову службу;
 • проходив військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
 • проходив військову службу за призовом під час мобілізації;
 • на особливий період;
 • проходив військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
 • проходив військову службу за контрактом (зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби);
 • під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення

і за ним НЕ ЗБЕРІГАВСЯ роботодавцем СЕРЕДНІЙ ЗАРОБІТОК за такий період.

!!!!!! Постанова набрала чинності з дня її опублікування – 07.06.2023. Тому нараховані до 07.06.2023 “лікарняні” перераховувати не потрібно.

!!!!!! Постанова стосується оплати “лікарняних” після демобілізації.

Законодавча база

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 №561 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням”.

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області.

Оприлюднено 08.06.2023р

НОВИЙ СЕРВІС ВІД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ –

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ЦНАПУ НА ВЕБПОРТАЛІ

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України розроблено Кабінет Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), завдяки чому взаємодія ЦНАПів та Пенсійного фонду України з обслуговування громадян виходить на новий рівень та на сьогодні надає можливість відповідальним працівникам ЦНАПів:

 • заповнення та подачі до Пенсійного фонду України заяв: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;про призначення та надання житлової субсидії;про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;щодо перерахунку раніше призначеної житлової субсидії або пільги;про виплату житлової субсидії або пільги;
 • пошуку та перегляду заяв, поданих до Пенсійного фонду України, спеціалістами ЦНАПу.

Для отримання доступу до електронного кабінету ЦНАП необхідно заповнити та підписати Договір та Заяву про приєднання (розміщені на вебпорталі Пенсійного фонду України), визначивши перелік уповноважених працівників ЦНАПу, які будуть працювати в кабінеті.

Після реєстрації визначеним спеціалістам ЦНАПу буде надано доступ до електронного кабінету ЦНАП за кваліфікованим електронним підписом.

Метою новації є удосконалення процесу опрацювання звернень громадян з питань житлових субсидій та пільг та розширення в найкоротшій перспективі напрямків електронної комунікації територіальних громад та Пенсійного фонду.

 

Олена ПАРХОМЕНКО,

начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

       

 


Оприлюднено 07.06.2023 р

НОВИЙ СЕРВІС ВІД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ –

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ЦНАПУ НА ВЕБПОРТАЛІ

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України розроблено Кабінет Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), завдяки чому взаємодія ЦНАПів та Пенсійного фонду України з обслуговування громадян виходить на новий рівень та на сьогодні надає можливість відповідальним працівникам ЦНАПів:

 • заповнення та подачі до Пенсійного фонду України заяв: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;про призначення та надання житлової субсидії;про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;щодо перерахунку раніше призначеної житлової субсидії або пільги;про виплату житлової субсидії або пільги;
 • пошуку та перегляду заяв, поданих до Пенсійного фонду України, спеціалістами ЦНАПу.

Для отримання доступу до електронного кабінету ЦНАП необхідно заповнити та підписати Договір та Заяву про приєднання (розміщені на вебпорталі Пенсійного фонду України), визначивши перелік уповноважених працівників ЦНАПу, які будуть працювати в кабінеті.

Після реєстрації визначеним спеціалістам ЦНАПу буде надано доступ до електронного кабінету ЦНАП за кваліфікованим електронним підписом.

Метою новації є удосконалення процесу опрацювання звернень громадян з питань житлових субсидій та пільг та розширення в найкоротшій перспективі напрямків електронної комунікації територіальних громад та Пенсійного фонду.

Олена ПАРХОМЕНКО,

начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області                                              

Оприлюднено 06.06.2023 р 

Нагадуємо три правила інформування, якщо стався нещасний випадок

Як діяти роботодавцю, якщо на виробництві стався нещасний випадок, аварія чи виникло професійне захворювання? Чи повинен заклад охорони здоров’я повідомляти про потерпілого на виробництві? Куди звертатися в таких випадках?

Є 3 важливих правила, знаючи які роботодавець та медична установа вчинять правильно та відповідально.

Правило 1. Уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві  є Пенсійний фонд України.Тобто всі документи необхідно направляти на електронну адресу головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області: gu@kr.pfu.gov.ua, та на паперових носіях надавати за юридичною адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 7А, каб. 307.

Крім цього, існує можливість надавати документи на паперових носіях до відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) управління обслуговування громадян головного управління.

Правило 2.Заклад охорони здоров’я зобов’язаний невідкладнопередати електронною поштою до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві (у разі можливості з висновком про ступінь тяжкості травм) за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 337.

Правило 3. Роботодавець зобов’язаний, у разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо протягом однієї доби повідомити головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2 до Порядку № 337.

А після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості про наслідки нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєнь), аварії за формою Н-2 згідно з додатком 25 до Порядку 337, та протягом трьох робочих днів надсилає організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1, зокрема до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

 

 

Ольга ЯНЧУК,

заступник начальника управління – начальник відділупрофілактики та розслідування нещасних випадківуправління контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

 


  Оприлюднено 05.06.2023 р

У червні майже 9 тисяч працюючих пенсіонерів Кіровоградщини відчують результати перерахунку

Головне управління надає відповіді на запитання, які найчастіше турбують працюючих пенсіонерів.

Чому перерахунок – з квітня, а виплачують – у червні?

Оскільки право на перерахунок пенсій визначає, зокрема, і страховий стаж, набутий у січні-лютому 2023 року, а дані про сплату єдиного соціального внеску за І квартал надходять у травні поточного року, відповідно перерахунок пенсій здійснюється у травні.

Відтак, підвищені розміри пенсій та доплату за квітень-травень працюючі пенсіонери, які набули право на перерахунок, отримають у червні 2023 року.

Які пенсії працюючим не підлягають перерахунку?

Зазначаємо, що перерахунку не підлягали пенсії, призначені за вислугу років на умовах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення”, та які не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

А також не перераховувалися пенсії осіб, які станом на 01.03.2023 не відпрацювали 24 місяці і не набули страхового стажу, або після попереднього перерахунку минуло менше, ніж 2 роки.

Збільшення: кому і скільки?

Всього по області перераховано пенсії 15,2 тис. працюючих пенсіонерів.

Перерахунок з урахуванням страхового стажу проведено 12 835 працюючим пенсіонерам, з яких 7 458 пенсіонерам підвищено пенсію в середньому на 176,87 грн.

Перерахунку з урахуванням стажу і заробітної плати підлягало 2 385 пенсій, з яких у 1 522 пенсіонерів підвищено пенсію в середньому на 379,50 грн.

АнтонінаТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільгголовного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області                                                                                                                             


                                                                                                         Оприлюднено 01.06.2023 р

НЕ ВИСТАЧАЄ СТАЖУ ПРИ ВИХОДІ НА ПЕНСІЮ? А ДЕКРЕТ ВРАХУВАЛИ?

 

Набуття права на пенсію вимагає виконання двох умов: досягнення пенсійного віку та наявність необхідної кількості страхового стажу. Нагадуємо, що у 2023 році для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати 30 років страхового стажу. Страховий стаж– період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Часто майбутні пенсіонери запитують, чи зараховується до страхового стажуперіод декретної відпустки? Фахівці головного управління інформують, що зарахування/незарахування догляду за дитиною до 3-х років до стажу залежить від років здійснення такого догляду.

Наприклад, при призначенні пенсії час догляду непрацюючої матері за дитиною до досягнення нею 3-річного віку до 01.01.2004 буде зараховано до страхового стажу лише за наявності свідоцтва про народження дитини, а час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку в період з 01.01.2004 по 31.12.2004 буде зараховано тільки на підставі документу, що підтверджує факт отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в органах соціального захисту, а час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку після 01.01.2005– у разі отримання відповідної допомоги за даними персоніфікованого обліку.

 

Світлана РИНДІНА,

начальник управління обслуговування громадян

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

 


Оприлюднено 30.05.2023 р

У червні щочетверга на прямому звязку пенсійна служба області

 

Щочетверга з 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у червні додзвонювачів консультуватимуть:

01 червня 2023 року – заступник начальника відділу методології та організації роботи із застосування  пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Микола БУТКОВСЬКИЙ;

08 червня 2023 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса ПРОХОРЕНКО;

15 червня 2023 року – начальник управління з питань виплат Наталія КОПАЧ;

22 червня 2023 року – начальник головного управління Наталія СІМОНЯН;

29 червня 2023 року – начальник юридичного управління Євгенія ВОРОНЮК.

 

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

 

Людмила СОРОКА,

начальник управління адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

 

Оприлюднено 29.05.2023 р

РОЗШИРЕНО КОЛО ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА СУБСИДІЮ

На сьогодні держава допомагає громадянам сплачувати за житлово-комунальні послуги, надаючи субсидії та пільги для їх оплати.

Часто запитують: у чому різниця між субсидією та пільгою?

Субсидія – вид адресної державної соціальної допомоги для вразливих категорій осіб, які не можуть самотужки сплачувати за житлово-комунальні послуги. Тобто субсидія призначається за умови низького рівня матеріального забезпечення будь-якої особи.

А пільга – встановлена законодавством або іншими нормативними актами система підтримки певних категорій населення: наприклад, учасників бойових дій, людей з інвалідністю, чорнобильців тощо. Тобто цей вид виплат базується не на майновому чи матеріальному стані, а на належності до визначеної законодавством або іншими нормативними актами пільгової категорії.

Нещодавно розширили коло осіб, які мають право на субсидію

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 340 відбулися певні зміни у порядку призначення житлових субсидій.

 1. Зокрема, розширено коло осіб, у яких взагалі відсутні доходи, але яким все ж таки призначають субсидію. РАНІШЕ право на субсидію мали особи, які взагалі не мали доходів, у випадках, коли такі особи перебували в місцях позбавлення /обмеження волі і це підтверджувалось відповідними документами – довідкою з виправної колонії або слідчого ізолятору.

ВІДТЕПЕР коло таких осіб доповнено ще однією категорією: житлова субсидія призначається також особам, які не менше місяця перебували у полоні, і це підтверджується документами, наданими в установленому порядку, – довідкою про перебування у полоні.

 1. РАНІШЕ при призначенні житлової субсидії до середньомісячного сукупного доходу не брались доходи осіб, “які брали участь у проведенні АТО та ООС”.

ВІДТЕПЕР цей пункт доповнено словами: “які беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ” (це військовослужбовці та усі силові структури).

Інші зміни

Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 № 340 передбачено:

 • коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти;
 • можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована (раніше передбачалося використання лише зареєстрованого та фактичного місця проживання). При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини – зареєстрованим, задекларованим або фактичним;
 • обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника – відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону;
 • зобов’язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи.

Антоніна ТОРШИНА,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 24.05.2023 р

ЧОМУ НЕМАЄ ПІЛЬГИ?

Головним управлінням нараховано 2631 пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі – пільга), 182 особам відмовлено у призначенні пільги. Через поштові відділення пільги отримують 5,7 тис. осіб, а через банківські установи – 27,6 тис. осіб.

Якщо особа – пільговик, які до нього вимоги та підстави відмови в наданні пільги?

Види пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та механізм їх надання визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373.

Пільговик зобов’язаний повідомляти Пенсійний фонд України про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, або неповідомлення про зміну обставин, які вплинули на розмір виплачених пільг, на вимогу Фонду повертаються отримувачем пільги.

 

Надання пільги припиняється:

 • з причин, які унеможливлюють її надання, зокрема в разі смерті пільговика, втрати права на пільгу, призначення житлової субсидії, – з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події;
 • за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Якщо пільговик відмовляється добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги, питання про її примусове стягнення вирішується в судовому порядку.

Тож, вкотре звертаємося до отримувачів пільг з рекомендацією повідомляти пенсійну службу про зміни, які впливають на право призначення та нарахування допомог та пільг задля уникнення переплат та повернення коштів.

 

Наталія КОПАЧ,

начальник управління з питань виплат

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 


Оприлюднено 19.05.2023 р

ЧОМУ ВИПЛАТУ СУБСИДІЇ ПРИПИНЕНО?

 

До головного управління надійшло 22 279заяв на призначення субсидій. Більшість заяв задовольняються, але є випадки, коли заявнику відмовлено у призначенні допомоги – 640 відмов.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється,якщо:

 • домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг);
 • особа не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;
 • у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, які впливають на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;
 • особа не повідомилаПенсійний фонд України про обставини, які впливають на визначення права(зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств; зміни соціального статусу членів домогосподарства; зміни у складі сім’ї члена домогосподарства; зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміни управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання) протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;
 • виникли обставини, які унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок), іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи;
 • особа звернулася із заявою про припинення її надання.

 

З якої дати припиняється виплата?

Надання житлової субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виявлено обставини, які впливають на їх отримання (якщо інше не передбачено заявою).

 

Чи потрібно повертати кошти, які виплачені/нараховані на сплату ЖКП?

Сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертаєтьсясубсидіантом на рахунок Пенсійного фонду України. У разі призначення житлової субсидії на наступний періодпенсійна служба має право утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій шляхом їх зменшення не більш як 20 відсотків.

Якщо особавідмовляється добровільно повертати суму надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.

Увага!

Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо особа не повернула надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу Пенсійного фонду України або не сплачує суми повернення.

 

Наталя БУТКОВСЬКА,

заступник начальникауправління – начальник відділу методології та звітності управління з питань виплатголовного управлінняПенсійного фонду Українив Кіровоградській області


Оприлюднено 11.05.2023 р

ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ!

 

Чому важливо вчасно інформувати органи Пенсійного фонду України про відкриття “лікарняного” або настання нещасного випадку? Які шляхи інформування та строки подання повідомлення до пенсійної служби? На ці питання відповідають фахівці головного управління.

Нагадуємо, з 1 січня 2023 року відповідне Повідомлення необхідно подавати до Пенсійного фонду України (відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 21.12.2022 № 28-3, яка передбачає продовження дії Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018№ 12).

Варто зазначити, що Порядок № 12 діятиме до моменту прийняття нового механізму фінансування страхувальників для надання страхових виплат. Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник заповнює Повідомлення за встановленою формою додатку 2 Порядку № 12 та протягом місяця подає його до пенсійної служби.

Чому важливо вчасно інформувати органи Пенсійного фонду України про відкриття “лікарняного” або настання нещасного випадку?

Роботодавцю, який не повідомив про здійснені виплати протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування, загрожує перевірка щодо використання страхових коштів.Форма повідомлення не змінилася (відеоінструкція– як подати заяву-розрахунок через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України: https://www.youtube.com/watch?v=ufrnr-fUkdw)

Згідно з абзацом 4 пункту 1 Постанови №28-3 повідомлення про виплату коштів, як і заяви-розрахунки подаються страхувальниками через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або вебпортал ПФУ.

Документи можна подати у паперовій формі разом із електронною формою на електронному носії інформації до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, каб. 307 (за основним місцем обліку страхувальника).

Додатково повідомляємо!!!Наразі розробляється програмне забезпечення для реалізації можливості подання в електронному вигляді повідомлення про проведення виплат через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

СвітланаКРИВЕНКО,

начальник управління контрольно-перевірочної роботи

головного управлінняПенсійного фонду Українив Кіровоградській області

 

 


Оприлюднено 04.05.2023 р

НЕОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН 2023: КОМУ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ СУБСИДІЇ?

 

З 01 травня розпочавсяновий етап для одержувачів субсидії – неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня.

У чому ж різниця між опалювальним та неопалювальним періодами?

Від травня отримувачі субсидій отримають менші виплати порівняно з опалювальним періодом, адже житлова субсидія на опалення не нараховується.

Чи потрібно повторно подавати документи для призначення субсидії?

Наголошуємо, що субсидії на неопалювальний сезон для більшості одержувачів буде призначено автоматично, за умови, якщо не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарств.

Повторно подавати заяву на житлову субсидію потрібнов таких випадках:

 • якщо в складі домогосподарства є внутрішні переселенці (внутрішньо переміщені особи);
 • члени домогосподарства орендують житло та сплачують комунальні послуги;
 • кількість людей, які фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих;

Якщо заява надійшла протягом двох місяців від початку неопалювального сезону, житлову субсидію призначать з початку такого сезону, для її розрахунку враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали 2022 календарного року.

Варто зауважити!

Пенсійну виплату при розрахунку субсидії враховуватимуть у розмірі пенсії, нарахованої за березень 2023 року.

Стосується кожного субсидіанта…

Особа, якій призначили житлову субсидію, має поінформувати пенсійну службу протягом 30 днівта податинову заяву та декларацію у разі виникнення обставинщодо:

- зміни складу зареєстрованих/задекларованих у житловому приміщенні членів домогосподарства;

- зміни соціального статусу членів домогосподарств;

- зміни у складі сімї члена домогосподарств;

- зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання.

Нагадуємо

Документи на призначення житлових субсидій та пільг можна:

 • податиособисто до сервісного центру ПФУ;
 • надіслати поштою на адресу органу ПФУ;
 • надіслати онлайн, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або ж мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Також можна подавати документи уповноваженим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальних громад; до центрів надання адміністративних послуг; через портал “Дія”.

 

 

Олена РОМАНЧЕНКО,

заступник начальника головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області


                                                                                                                                   Оприлюднено 01.05.2023 р.

У травні щочетверга на прямому звязку пенсійники Кіровоградщини

 

Щочетвергаз 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у травні до дзвонювачів консультуватимуть:

04 травня 2023 року – заступник начальника головного управлінняОлена РОМАНЧЕНКО;

11 травня 2023 року – начальник відділу надання житлових субсидій управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Валерія ГУРЖИНА;

18 травня 2023 року – заступник начальника управління - начальник відділ уметодології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електроннихреєстрів управління інформаційних систем та електроннихреєстрівОксана ПУХАРЬ;

25 травня 2023 року – начальник відділу організації правової роботи юридичного управління Роман ЛИСЕНКО.

 

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

 

Людмила СОРОКА,

начальник управління адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

 


Оприлюднено 28.04.2023 р.

“БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ – ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП ТА ПРАВО НА РОБОТІ” – ДЕВІЗ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 2023

Щорічно 28 квітня в Україні відзначають День охорони праці, який збігається зі Всесвітнім днем охорони праці. Міжнародна організація праці (далі — МОП) – це одна із найстаріших міжнародних міжурядових організацій – у 2023 році їй виповниться 104 роки. Своїми першочерговими завданнями МОП визначає: підтримку демократії і соціального діалогу, боротьбу з бідністю і безробіттям, заборону дитячої праці, збереження здоров’я і життя працездатних громадян.Культура охорони праці – це створення чітко сформульованої системи прав, обов’язків та сфер відповідальності, де принцип профілактики має найвищий пріоритет.

За рішенням організації 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці, щоб привернути увагу до цих та інших проблем сьогодення. Вперше під такою назвою його відзначали у 2003 році. Але ідея започаткувати такий особливий день з’явилася після того, яку1989 році американські та канадські робітники, профспілки провели День вшанування пам’яті працівників, які загинули нароботі.

У міжнародний день охорони праці в Україні також відзначають День охорони праці (указ Президента України № 685/2006 від 18.08.2006). День охорони праці в Україні запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві.

Щороку МОП визначає тему (девіз) Всесвітнього дня охорони праці. За рекомендацією МОП девіз Всесвітнього дня охорони праці 2023– “Безпечне та здорове робоче середовищеосновний принцип та право на роботі” (A Safeandhealthyworkingenvironmentas a fundamentalprincipleandrightatwork).

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну питання безпеки праці набуло нового значення. Тисячі підприємств продовжують функціонувати, незважаючи на додаткові щоденні ризики та випробування. Організувати охорону праці в умовах воєнного стану – надскладне завдання, до виконання якого потрібно підготуватися належним чином.

Звертаємо особливу увагу всіх працівників, роботодавців, сьогоднішніх та майбутніх, громадськості й наголошуємо на необхідності пам’ятати, що людське життя – це найвища соціальна цінність, і ніякими обставинами не можна виправдати смерті людини.

Світлана КРИВЕНКО,

начальник управління контрольно-перевірочної роботи

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 26.04.2023 р.

ВИПЛАТА ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ: ВАРТО ЗНАТИ!

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Термін виплати допомоги

Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів, у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70 календарних днів після пологів.

Жінкам, віднесеним до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за весь період зазначеної відпустки, тривалість якої становить 90 календарних днів до пологів та 90 календарних днів після пологів.

Також допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі, яка усиновила дитину або встановила опіку над дитиною протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення або встановлення опіки до закінчення 56 календарних днів. У разі одночасного усиновлення двох та більше дітей або встановлення опіки над двома і більше дітьми – 70 календарних днів, для застрахованих осіб, віднесених до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, –90 календарних днів.

Відпустка, простій…

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної або додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Розмір допомоги

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Олена Романченко, заступник начальника

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

Оприлюднено 25.04.2023 р.

Пенсійне забезпечення осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області повідомляє, що станом на 1 квітня 2023 року на обліку в головному управлінні перебуває 4,8 тис осіб-одержувачів пенсій відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, з яких віднесено до:

І категорії – 940 осіб;

ІІ категорії – 2626 осіб;

ІІІ категорії – 1143 особи;

IV категорії – 43 особи.

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю мінімальні розміри пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) встановлюються:

в осіб з інвалідністю І групи – 100 відсотків;

в осіб з інвалідністю ІІ групи – 80 відсотків;

в осіб з інвалідністю ІІІ групи – 60 відсотків розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

 

 

Олена Романченко,

заступник начальникаголовного управління

Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

 

 


Оприлюднено 17.04.2023 р.

Хто оплачує “лікарняний” у разі нещасного випадку на виробництві?

З початку 2023 року відбулись зміни у законодавствіщодо механізму оплати листків тимчасової непрацездатності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві.

Згадаємо, як було раніше…

Відповідно до Закону України №1105 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (із змінами)допомога по тимчасовій непрацездатності, пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, призначалася і виплачувалася страхувальником за місцем роботи потерпілого, де стався страховий випадок, у розмірі 100 % середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачувалися власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації, а починаючи з шостого дня непрацездатності – за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Що змінилось у 2023 році…

Допомога по тимчасовій непрацездатності,пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, призначається і виплачується в розмірі 100 %середньої заробітної плати (оподатковуваного доходу). При цьому перші сімнадцять днів тимчасової непрацездатності оплачуються роботодавцем за рахунок коштів підприємства, установи, організації, а починаючи з вісімнадцятого дня непрацездатності – за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Яким документом це врегульовано?

Законом України від 21.09.2022 № 2620-ІX “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, який набрав чинності з 01 січня 2023 року.

Олена Романченко, заступник начальника

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

Оприлюднено 14.04.2023 р.

МІНІМАЛЬНІ ПЕНСІЇ “ЧОРНОБИЛЬЦЯМ” ПІДВИЩЕНО

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, внаслідок чого стали особами з інвалідністю (далі – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) мінімальні розміри пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат такомпенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливізаслуги перед Україною) встановлюються:

в осіб з інвалідністю I групи – 100 %;

в осіб з інвалідністю II групи – 80 %;

в осіб з інвалідністю III групи – 60 % розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

Що змінилось з 1 березня 2023 року?

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок пенсії, виходячи із середньоїзаробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та якавраховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку.

З 1 березня 2023 рокувідповідний перерахунок проведено виходячи із середньоїзаробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та якавраховується для обчислення пенсії, за 2022 рік – 13 376,21 грн.

Відтак, мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС становить:

І групи інвалідності – 13 376,21грн (13 376,21 грн х 100 %);

ІІ групи інвалідності – 10 700,97 грн (13 376,21 грн х 80%);

ІІІ групи інвалідності – 8 025,73 грн (13 376,21 грн х 60%).

Варто зауважити!

Зазначені розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно з яким законом особі призначено пенсію.

Важливо знати!

Якщо щомісячні розміри пенсії визначеної категорії осіб з інвалідністю (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає таких розмірів, зазначеним особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до вказаних розмірів.

Світлана РИНДІНА,

начальник управління обслуговування громадян головного управлінняПенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 06.04.2023 р., оновлено 07.04.2023 р.

Коли перерахують пенсію працюючим пенсіонерам?

Цього року, як і щороку, Пенсійний фонд України з 1 квітня без додаткових звернень осіб проводить перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які станом на 1 березня2023 року набули право на зазначений перерахунок.

Отже,буде перераховано пенсіїтим пенсіонерам, які працюють, і кому пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому і більше. Таких пенсіонерів в Кіровоградській області налічується майже 20 тисяч осіб.

Як зміниться розмір пенсії після проведеного перерахунку?

Розмір пенсії розраховується для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від тривалості набутого страхового стажу (коефіцієнта стажу), величини заробітної плати (коефіцієнта заробітку), а також права на надбавки та підвищення.

Чи потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду?

Відповідний перерахунок пенсії буде проведено автоматично, без особистого звернення пенсіонера, на найбільш вигідних умовах, тобто з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

Оскільки змінено терміни подання звітності…

Перерахунок пенсій буде проведено після надходження до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про нарахування та сплату єдиного внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування за І квартал 2023 року.Згідно Податкового Кодексу строк подачі звітності – 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

Тобто дані про страховий стаж за І квартал 2023 року надійдуть та відобразяться в системі персоніфікованого обліку не раніше середини наступного кварталу. Відповідно, автоматичний перерахунок пенсії у 2023 році буде проведено в травніцього року (після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за вказаний період), із датою перерахунку з квітня та із проведенням відповідної доплати.

Олена Романченко, заступник начальника

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

 

 


Оприлюднено 05.04.2023 р.

Чим відрізняється добровільна сплата внесків до ПФУ від благодійних пожертв?

Як збільшити майбутню пенсію? Чи можна якось збільшити розмір пенсії іншої людини? Відповіді на ці питання містяться у Законі України “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні” від 04.11.2022 №2734-ІХ, який набрав чинності у грудні 2022 року.

Наприклад, за рахунок добровільної сплати страхових внесків будь-хто може вплинути на зарахування страхового стажу (собі чи іншій особі)або на розмір своєї (чи іншої особи) пенсійної виплати, яку виплачуватимуть у майбутньому.

А сплата певної благодійної пожертви на користь конкретного пенсіонера (або знеособлено) – надасть можливість збільшити пенсію, яку пенсіонер(и) отримує(ють) уже сьогодні.

Добровільна сплата страхових внесків

Пенсійні внески за себе або на користь іншої людини відтепер можна сплатити у зручний спосіб – без відвідування державних та банківських установ. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію в солідарній системі, можуть укласти договір з Пенсійним фондом України в електронній формі, підтвердивши свою особу за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу:

– через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, у тому числі мобільного додатка доступу до нього “Пенсійний фонд”;

– через Єдиний Державний вебпортал електронних послуг (Портал. Дія) та мобільний застосунок “Дія” (за наявності технічної можливості).

Договір про добровільну сплату страхових внесків можна укласти також на користь третьої особи – наприклад, родичів. При цьому в заяві потрібно буде вказати їхні особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта громадянина України).

Розмір добровільних страхових внесків, періодичність та термін їх сплати особа, з якою укладають договір, може визначити самостійно.

Повідомлення про сплату внесків, за фактом зарахування коштів, буде надходити до особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

Сплачені страхові внески зараховуватимуть:

- за місяць, в якому кошти надійшли на рахунок ПФУ;

- в рахунок місяця, що настає за місяцем, коли кошти надійшли до ПФУ, –якщо з урахуванням фактично сплаченого єдиного страхового внеску за відповідний місяць сума зарплати, з якої сплатили страхові внески, перевищуватиме законодавчо встановлений максимальний розмір заробітної плати.

Благодійні внески

Крім того, новими нормами передбачено, що юридичні або фізичні особи можуть сплачувати через Пенсійний фонд України персоналізовані благодійні внески (70% від сплаченої суми буде адресовано визначеному пенсіонеру) або знеособлені благодійні пожертви.

Знеособлені благодійні пожертви у повному обсязі та 30% від персоналізованих благодійних внесків є коштами Пенсійного фонду України, які використовуються згідно з частиною першою статті 73 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Кошти надходитимуть на рахунок Пенсійного фонду та не підлягають поверненню.

Сніжана СОЛОВЕЙ,

начальник фінансово - економічного управління

головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

Оприлюднено 28.03.2023 р.

У квітні щочетверга на прямому звязку пенсійники Кіровоградщини

Щочетвергаз 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у квітні додзвонювачів консультуватимуть:

06 квітня 2023 року – начальник відділу надання житлових субсидій управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Валерія ГУРЖИНА;

13 квітня 2023 року – начальник головного управління Наталія СІМОНЯН;

20 квітня 2023 року – заступник начальника відділу розгляду звернень управління обслуговування громадянЛілія МАТВЄЄНКО;

27 квітня 2023 року – заступник начальника управлінняначальник відділу методології та звітності управління з питань виплат Наталя БУТКОВСЬКА.

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

Людмила СОРОКА,

начальник управління адміністративного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Оприлюднено 24.03.2023 р.

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ

Пенсійний фонд України наразі не тільки призначає та виплачує пенсії, а й забезпечує призначення/перерахунок субсидій та пільг, здійснення страхових виплат – як у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності, так і у разі нещасного випадку на виробництві чи професійних захворювань.

Тому у громадян виникає ще більше запитань. Куди і як звертатися?

МОЖНА НАПИСАТИ…

 • Електронна адреса головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області: gu@kr.pfu.gov.ua
 • Поштова адреса головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області: вул. Соборна, 7А, м. Кропивницький, 25009.
 • Після авторизації на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) у розділі “Мої звернення” можна поставити своє запитання.

МОЖНА ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ…

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян у робочий час (понеділок-четвер – з 08.00 до 17.00, п’ятниця – з 08.00 до 16.00) за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

МОЖНА ВІДВІДАТИ…

Оскільки Пенсійний фонд України працює за принципом екстериторіальності, отримати консультації, роз’яснення та практичну допомогу в оформленні документів можна в будь-якому сервісному центрі – незалежно від місця постійної реєстрації.

МОЖНА ПРОЧИТАТИ…

Дізнатися достовірну та оперативну інформацію з питань, що входять до компетенції Пенсійного фонду України, можна з матеріалів, розміщених на офіційній сторінці головного управління в соціальній мережі Фейсбук: пошук за назвою “Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області” або у Телеграм-каналі: пошук за назвою “Пенсійний фонд Кіровоградщини”.

Наталія СІМОНЯН,

начальник головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Оприлюднено 22.03.2023 р.

“Електронна трудова книжка” – сервіс майбутнього, яке вже поруч

Інтеграція цифрових процесів в усі сфери нашого життя дає змогу взаємодіяти з організаціями та установами для оперативного вирішення різних питань або отримання бажаної інформації без особистих відвідувань. Пенсійний фонд України постійно розширює перелік дистанційних послу, і як показує статистика, українці активно їх використовують.

Одним із важливих процесів, які наразі відбуваються в Україні, є 5-річний перехід до ведення трудових книжок працівників в електронній формі, при цьому варто зазначити, що протягом цього періоду можуть одночасно використовуватись і паперова, і електронна трудова книжка.

Мовою цифр…

З моменту набрання чинності 10 червня 2021 року Закону України від 05лютого 2021 року № 1217-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ПОДАНО 58,1 тис. сканованих копій трудових книжок, із них:

страхувальниками – 41,7 тис.;

застрахованими особами– 16,4 тис.

На сьогодні 3,6 тис. страхувальників області здійснюють подання сканованих копій паперових трудових книжок своїх працівників до Пенсійного фонду України з різним ступенем активності, з них 470 забезпечили подання на 100 %.

З часу впровадження сервісу Електронна трудова книжка на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (з грудня 2019 року) подано більше 76,4 тис. сканованих паперових трудових книжок для проведення оцифрування та переведення їх в електронну форму.

Переваги та перспективи!

Відтак, майже 43 % застрахованих осіб Кіровоградської області на сьогодні мають повноцінну електронну трудову книжку – цифровий аналог паперової трудової книжки, що, окрім зменшення паперового документообігу і пов’язаних з цим ризиків втрати чи пошкодження документів, дає змогу застрахованим особам будь-коли перевірити свій страховий стаж на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду Укаїни (https://portal.pfu.gov.ua), а в майбутньому – автоматично вийти на пенсію без візиту до Пенсійного фонду України.

Олена Пархоменко,

начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управлінняПенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 20.03.2023р

ЧИ БУДЕ ОПЛАЧЕНО “ЛІКАРНЯНИЙ”, ЯКЩО ПІДПРИЄМСТВО У “ПРОСТОЇ”?

Кожен працівник має право на отримання компенсації втраченого за час лікування заробітку, і навіть в умовах війни Пенсійний фонд України продовжує фінансувати допомогу по тимчасовій втраті працездатності в повному обсязі.

Однак у зв’язку із відсутністю необхідних для виконання роботи організаційних або технічних умов, особливо під час бойових дій, на підприємстві може бути запроваджено тривалий період простою. У такому випадку працівники не виконують свою роботу, а цей період оплачується у розрахунку не нижче від двох третин встановленого окладу.

Варто зазначити!

Якщо працівник під час простою виходить згідно графіку на роботу або у нього настало право на відпустку по вагітності та пологах, допомога по тимчасовій втраті працездатності надається за всі дні непрацездатності, за які працівник втрачає оплату.

В інших випадках, якщо під час тривалого простою працівник не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку – підстави для оплати лікарняного як за рахунок коштів роботодавця, так і за рахунок коштів Пенсійного фонду України відсутні.

Звертаємо увагу!

Рішення про відмову в призначенні страхової виплати працівнику під час простою приймає страхувальник або уповноважені ним особи.

Підсумовуємо!

Отже, якщо на підприємстві оголошено простійне з вини працівника, то за такими працівниками зберігається заробітна плата у розрахунку не нижче від двох третин встановленого окладу.Якщо працівник захворів під час простою, то листок непрацездатності не оплачується. За цей період йому зберігається оплата простою.

Олена Романченко,

заступник начальника головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Оприлюднено 14.03.2023р.

ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ

У деяких випадках особи мають право на дострокове призначення пенсії за віком. Наприклад, коли особа є учасником бойових дій. Таким правом можуть скористатись чоловіки після досягнення 55 років та жінки після досягнення 50 років.

Хто може претендувати на даний вид пенсії?

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях.

Чи впливає наявність страхового стажу на призначення?

Так! Наявність страхового стажу – одна із обов’язкових умов: для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 років.

Які документи необхідно надати при зверненні до Пенсійного фонду України?

Паспорт, документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків, документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 (далі – Порядок № 637), документи, які засвідчують особливий статус особи, а саме, посвідчення учасника бойових дій та довідка про період (періоди) участі у бойових діях.

Варто зазначити, що військова служба у складі діючої армії в період бойових дій зараховується до стажу роботи на підставі довідок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які видаються в порядку, що визначається Міноборони (додаток 2 до вказаного Порядку № 637).

Яким чином можна подати документи, необхідні для призначення пенсії?

Заява про призначення пенсії подається заявником:

* до сервісного центру Пенсійного фонду України особисто;

*або може подаватись разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів) через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.

 

 

Світлана РИНДІНА,

начальник управління обслуговування громадян головного управлінняПенсійного фонду України в Кіровоградській області

 

 


Оприлюднено 09.03.2023р.

ХТО ОТРИМАЄ ПІСЛЯ “БЕРЕЗНЕВОЇ” ІНДЕКСАЦІЇ БІЛЬШУ ПЕНСІЮ?

“Індексація пенсійних виплат – це один з найочікуваніших перерахунків для наших пенсіонерів, інструмент фінансової підтримки громадян, які вже не можуть працювати і часто повністю залежать від пенсійних виплат”, – прокоментувала заступник начальника головного управління Олена Романченко автоматично проведений перерахунок пенсій з 01.03.2023.

У результаті перерахунку…

З 01 березня 2023 року перераховано 239 380 пенсій (99,2 % від загальної чисельності “цивільних” пенсіонерів). Підвищення до пенсії отримають 221 203 пенсіонери. В середньому пенсія збільшилася на 526,98 грн.

З 01 березня 2023 року перераховано 12 050 військових пенсій (94,9 % від загальної чисельності “військових” пенсіонерів). Підвищення до пенсії отримають 10 995 пенсіонерів, середній розмір підвищення склав 1 086,65 грн.

Кому?

По-перше, перерахувалипенсіїтим, хтоотримуєпенсіювідповідно до Закону України “Про загальнообов’язковедержавнепенсійнестрахування”. Індексаціїпідлягаютьпенсії, призначені до 01 січня 2020 року.

По-друге, перерахованотакожпенсії, призначенівідповідно до Закону України “Про пенсійнезабезпеченняосіб, звільнених з військовоїслужби, та деякихіншихосіб”, пенсіяякимбулапризначена до 01 січня 2023 року.

По-третє, перераховано пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, розмір яких визначено виходячи з 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати.

Важливо знати!

 1. Розмірпідвищенняпенсіїурезультатіперерахунку не можеперевищувати 1 500 грн.
 2. Якщо у разіпроведенняіндексаціїпенсії сума збільшення не досягає 100 гривень, встановлюєтьсящомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до 100 грн.

Вік + стаж = доплата

Постановою Кабінету Міністрів № 168 передбачено також проведення перерахунків іншим категоріям пенсіонерів, зокрема, за віковими параметрами (65, 70, 75, 80-річні та інші особи), з урахуванням страхового стажу (від 20 до 35 років) та зайнятості (працює пенсіонер чи ні). З урахуванням усіх цих критеріїв вказано мінімальну межу пенсійної виплати, яку гарантовано отримає пенсіонер, або розмір доплати до вказаної межі.

Детально про категорії пенсіонерів, яким перерахували пенсію читайте на офіційній сторінці головного управління в соціальній мережі Фейсбук (www.facebook.com/GUPFU).

Олена Романченко,

заступник начальника головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

                               

    Оприлюднено 02.03.2023р.                                                         

Розслідування нещасних випадків на виробництві: що змінилося?

Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі – Порядок). Про цейдеться у постанові КМУ від 20.01.2023 № 59.

Що змінилося для роботодавців?

Термін інформування

Змінено строк інформування роботодавцем про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) – до територіального органу Держпраці, територіального органу Пенсійного фонду України та до інших установ, визначених у Порядку, а саме: в абзаці першому пункту 8 слова “двох годин” замінено словами “однієї доби”.

Якщо нещасний випадок стався під час виробничої практики…

Нещасні випадки та/або гострі професійні захворювання (отруєння), що сталися з учнями, студентами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами закладів освіти під час проходження виробничої практики на підприємстві (в установі, організації) під керівництвом посадових осіб такого підприємства, розслідуються комісією підприємства, на якому сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), за участю представника закладу освіти та беруться на облік підприємством.

Надалі інформація про хід проведення розслідування та його результати, зокрема, матеріали розслідування, можуть надаватися головою комісії (спеціальної комісії) потерпілому (членам його сім'ї чи уповноваженій ними особі) на його (їх) запит з використанням усіх наявних засобів зв'язку, в тому числі в електронній формі.

Травми під час воєнних дій

Нещасні випадки, що сталися під час виконання трудових обов'язків внаслідок воєнних (бойових) дій (бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів, мінувань територій та приміщень, захоплення в полон, інших протиправних дій, здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення тощо), підлягають спеціальному розслідуванню не залежно від ступеня тяжкості травм (ушкодження здоров'я).

Розслідування таких нещасних випадків проводиться за місцем їх настання. Проведення досліджень для визначення наявності в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних засобів і ступеню його сп'яніння не здійснюється.

Розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться комісією підприємства (установи, організації) без відповідного письмового доручення територіального органу Держпраці.

У разі потреби строк розслідування може бути обґрунтовано продовжений роботодавцем до отримання необхідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо без відповідного письмового погодження з територіальним органом Держпраці.

У разі, коли роботодавець не має можливості утворити комісію та забезпечити проведення розслідування нещасного випадку, обов'язок щодо проведення такого розслідування покладається на відповідний територіальний орган Держпраці за місцем настання нещасного випадку або місцезнаходженням суб'єкта господарювання, працівником якого є потерпілий.

Світлана Кривенко,

начальник управління контрольно-перевірочної роботи головного управлінняПенсійного фонду України в Кіровоградській області

                                       Оприлюднено 28.02.2023р.

У березні щочетверга на прямому звязку пенсійники Кіровоградщини

 

Щочетверга з 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у березні додзвонювачів консультуватимуть:

02 березня 2023 року – начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олена ПАРХОМЕНКО;

09 березня 2023 року – начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Антоніна ТОРШИНА;

16 березня 2023 року – заступник начальника відділу розгляду звернень  управління обслуговування громадян Лілія МАТВЄЄНКО;

23 березня 2023 року – заступник начальника головного управління Інна МАКСИМЕНКО.

30 березня 2023 року – начальник юридичного управління Євгенія ВОРОНЮК.

 

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

 

Людмила СОРОКА,

начальник управління адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

 

 


Які послуги можна отримати через вебпортал Пенсійного фонду?

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) функціонує Особистий кабінет застрахованої особи, в якому реалізовано низку сервісів, що можуть стати у пригоді.

Перелік послуг, які можна отримати дистанційно – без особистого звернення до сервісних

Так, в Особистому кабінеті є можливість:

подати запит на підготовку документів і завантажити потрібний документ (наприклад, довідки ОК-5, ОК-7, витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності, витяг з Електронної трудової книжки та ін.).

Цяфункціяреалізована в пункті головного меню “Звернення на отриманняелектроннихдокументів”.Користувачунадаєтьсяекранна форма, післязаповненняякоїзверненнянеобхідновідправити до ПФУ. Післяобробкизверненняпередаєтьсяінформаціящодо статусу звернення, образ довідки в pdf-форматі та сама електроннадовідка, підписана КЕП ПФУ (електронний документ). Отриманийелектронний документ з QR-кодом є аналогом паперового, підписаноговідповідальною особою в органі Фонду.

На вебпорталі в пункті меню Моїзвернення” передбачено перегляд усіхзвернень, поданихзастрахованою особою до Пенсійного фонду України.

 • одержати доступ до наявних даних з Реєстру застрахованих осіб: інформація про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), набутий страховий стаж;
 • одержати доступ до наявних відомостей Електронної трудової книжки;
 • надати відомості про трудову діяльність;
 • одержати доступ до своїх листків непрацездатності Електронного реєстру листків непрацездатності;
 • одержати доступ до даних своєї електронної пенсійної справи, подати дані для внесення змін до пенсійної справи;
 • подати заяву на призначення або перерахунок пенсії (без особистого візиту до Пенсійного фонду України);
 • подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення;
 • подати звернення (запит, пропозицію).

Як увійти до вебпорталу?

Увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т. ч. з використанням технології Bank ID.

Мобільний застосунок

Також отримати доступ до Особистого кабінету та електронних сервісів Пенсійного фонду України можна у зручному форматі – з мобільних пристроїв (смартфонів та планшетів), завантаживши мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Олена Пархоменко, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області


оприлюднено 20.02.2023 р.

Чи призначать субсидію, якщо є заборгованість?

Нагадуємо, що з 1 січня 2023 року нарахування житлових субсидій здійснює Пенсійний фонд України відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1995 року №848.

Вважається, що за наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги отримати її неможливо. Дійсно, наявність заборгованості є підставою для відмови у призначенні житлової субсидії у таких випадках:

 • якщо заборгованість прострочена понад три місяці (на дату надання такої інформації від постачальника);
 • якщо строк позовної давності заборгованості (3 роки) не минув;
 • якщо загальна сума заборгованості перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян(680,00 грн) на день звернення за призначенням житлової субсидії.

Та є винятки, коли громадяни можуть отримати субсидію навіть із заборгованістю за комунальні послуги у разі:

 • укладання договору про її реструктуризацію;
 • оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку (підтвердженням є ухвала про відкриття провадження у справі).

“Важливо зауважити, що у разі, коли громадянин не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, на підставі інформації надавачів відповідних послуг за рішенням уповноваженого органу надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється”,– наголосила Олена Романченко.

Олена Романченко,

заступник начальникаголовного управління

Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

оприлюднено 14.02.2023 р.

Запроваджено щомісячну грошову виплату

за заслуги перед Батьківщиною

З метою забезпечення реалізації Закону України від 27.07.2022 № 2454-ІХ “Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян” 20 січня 2023 року Урядом прийнято постанову № 79 “Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною”.

Які категорії осіб мають право на її призначення та виплату?

1) Особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року:

- присвоєно звання Герой України з врученням ордену “Золота Зірка” – у розмірі трьох мінімальних заробітних плат(20100 грнстаном на 01.01.23, із розрахунку на місяць);

- нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів – у розмірі двох мінімальних заробітних плат(13400 грнстаномна 01.01.23, із розрахунку на місяць);

- нагороджено орденом “За мужність” трьох ступеніву розмірі мінімальної заробітноїплати(6700 грнстаномна 01.01.23, із розрахунку на місяць);

- нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступеніву розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грнстаномна 01.01.23, із розрахунку на місяць).

2) Члени сімей загиблих (померлих) громадян, з числа зазначених вище осіб, у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (6700 грн станом на 01.01.23, із розрахунку на місяць).

Термін призначення

Призначення та виплата здійснюється з дня звернення особи за її призначенням (але не раніше 01.01.2023).

Особам, які мають право на призначення щомісячної грошової виплати з 01.01.2023 та звернуться за її призначенням до 01.07.2023, така виплата буде встановлюватись з 01.01.2023.

Особам, в матеріалах пенсійних справ яких наявні документи, що визначають право на виплату щомісячної грошової виплати, перерахунок буде проведено без звернення з 01.01.2023.

Особливості призначення

Щомісячна грошова виплата призначається незалежно від того, чи перебуває заявник на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувач пенсії (щомісячного довічного грошового утримання).

Щомісячна грошова виплата встановлюється без урахування розміру призначеної пенсії/ щомісячного довічного грошового утримання, в тому числі понад максимально встановлений законодавством розмір. Тобто, встановлений особі розмір пенсії обмежується 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність, без урахування щомісячної грошової виплати.

Звертаємо увагу на те, що особам, які одночасно мають право на отримання щомісячної грошової виплати та пенсії відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” чи на підвищення та/або надбавки до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, такі виплати проводяться за їх вибором за однією з підстав.

Особливості виплати

Виплата встановлюється в розмірі мінімальної заробітної плати на всіх членів сім’ї та ділиться між ними порівну.

Особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (відповідному закладі), щомісячна грошова виплата виплачується у повному розмірі.

Олена Романченко,

заступник начальникаголовного управління

Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

оприлюднено 07.02.2023 р.

ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ:

ІНФОРМУЙТЕ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПРО ВИПЛАТУ “ЛІКАРНЯНИХ”!

Нагадуємо, що з 01 січня 2023 року Пенсійний фонд України здійснює фінансування та виплати за листками непрацездатності.

ДІЇ ПРАЦІВНИКА: після відвідування лікаря та відкриття листка непрацездатності – повідомити роботодавця про “лікарняний”.

ДІЇ РОБОТОДАВЦЯ: у разі наявності повідомлення від працівника про відкриття листка непрацездатності роботодавець формує заяву-розрахунок з листків непрацездатності, які мають статус “готовий до сплати”, для майбутньої виплати і подає через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

ДІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ: фахівці Фонду перевіряють правильність розрахунку середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності та належне оформлення заяви-розрахунку (телефон “гарячої” лінії для страхувальників з даного питання: 099-662-93-91). Протягом 3-х днів з дати прийняття заяви-розрахунку здійснюється фінансування страхових виплат.

ДІЇ РОБОТОДАВЦЯ: після здійснення виплати “лікарняного” працівнику роботодавець повинен протягом місяця з дня проведення виплат поінформувати головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області про те, що він вчасно виплатив допомогу за “лікарняним”.

Для цього необхідно сформувати повідомлення про сплату страхових коштів застрахованим особам (форма повідомлення за посиланням:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0012890-18#Text– постанова правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12).

Форма повідомлення не змінилася!

Куди подавати?Наразі форму повідомлення необхідно надавати в паперовому виглядідо головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, каб. 307.

Після впровадження Пенсійним фондом України технічних рішень для подачі повідомлень про виплату коштів застрахованим особам в електронному вигляді, інформування здійснюватиметься через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України головним управлінням Пенсійного фонду України в областях та м. Києві.

АнтонінаТоршина,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільгголовного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

оприлюднено 03.02.2023 р.

КУПИЛИ НЕРУХОМІСТЬ: СПЛАЧУВАТИ ЗБІР ДО ПФУ ЧИ НІ?

При придбаванні (купівлі-продажу) нерухомого майна збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна сплачується в розмірі 1 % від вартості, вказаної в договорі купівлі-продажу нерухомого майна.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується (нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється без документального підтвердження сплати збору), якщо:

 • Правовласності на житло отримане фізичною особою в результаті його приватизації відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”.
 • Особаперебуваєу черзі на одержання житла, що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення облікугромадян, якіпотребуютьполіпшенняжитлових умов.
 • Особа придбаваєжитловперше, щопідтверджується:

-   заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло (в тому числі не приватизувала, не успадкувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема як частку в спільному майні подружжя);

-   та відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей з невід’ємної архівної складової частини цього Реєстру про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) про відсутність зареєстрованих за такою особою прав власності на житло;

-   а також довідкою з усіх місць проживання (після 1992 року) про невикористання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду.

Сніжана СОЛОВЕЙ,

начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

оприлюднено 27.01.2023 р.

У лютому щочетверга на прямому звязку пенсійники Кіровоградщини

Щочетвергаз 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у лютому додзвонювачів консультуватимуть:

02 лютого 2023 року – заступник начальника головного управління Юрій ШАРПІНСЬКИЙ;

09 лютого 2023 року – начальник відділу надання житлових субсидій управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Валерія ГУРЖИНА;

16 лютого 2023 року – начальник управління з питань виплатНаталія КОПАЧ;

23 лютого 2023 року – начальник управління контрольно-перевірочної роботи Світлана КРИВЕНКО.

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами(0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

Людмила СОРОКА,

начальник управління адміністративного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

 

оприлюднено 24.01.2023 р.

ВІДБУЛИСЯ ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Загальновідомо, що необхідним документом для подовження пенсії по інвалідності є витяг з акта огляду медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Карантин

Проте з 2019 року, періоду оголошення карантину, було визначено, що у разі пропуску в період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, строку повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю виплата пенсії по інвалідності не зупиняється до закінчення терміну дії зазначених заходів з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої пенсії на підставі заяви та результатів переогляду особи з інвалідністю(пункт 14-6 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).

З 01.01.2023 дію карантину на території України подовжено – до 30.04.2023.Тож виплати пенсії по інвалідності не припиняться до 30.04.23, навіть якщо особа з інвалідністю не мала змоги пройти медико-соціальної експертизу та надати оновлений витяг з акта огляду МСЕК.

Воєнний стан

Певні зміни в пенсійному забезпеченні осіб з інвалідністю відбулися і через введення воєнного стану в Україні.

Для осіб, яким призначено пенсію по інвалідності або пенсію у зв’язку з втратою годувальника, і які наразі призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у період воєнного стану,– виплата пенсії продовжується до припинення або скасування воєнного стану, надзвичайного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування, а також не менш як на весь строк їх військової служби.

(06.11.2022 набув чинності Закон України від 18.10.2022 № 2682-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту соціальних, трудових та інших прав фізичних осіб, у тому числі під час воєнного стану, та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю”, яким, зокрема, пункт 14-6 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону доповнено підпунктом 14-6.1).

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX “Провведення воєнного стану в Україні” (зі змінами) строк дії воєнного стану в Україніпродовжено до19 лютого 2023 року.

Чому все ж таки варто проходити огляд МСЕК?

Якщо при повторному огляді особі з інвалідністю встановлено іншу групу (підгрупу) інвалідності, розмір пенсії, продовженої відповідно до цього пункту, переглядається з місяця, наступного за місяцем надходження висновку медико-соціальної експертизи до територіального органу Пенсійного фонду.

АнтонінаТоршина,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільгголовного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

                                                                                                                                             оприлюднено 20.01.2023р

ДО УВАГИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ!

Одним із джерел формування реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування є звітність з єдиного соціального внеску.

З 01 січня 2023 року розпочалась звітна кампанія з подання фізичними особами – підприємцями річної звітності з ЄСВ за минулий рік.Нагадуємо, що звітуючи з ЄСВ самі за себе, підприємці більше не подають окремий звіт, а заповнюють його як додаток до податкової декларації та подають у строки, встановлені Податковим кодексом України.

Так, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку формують самі за себе звіт за ф. Додаток 1 “Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” у складі податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2020 № 752) та подають до податкових органів у термін:

платники єдиного податку першої та другої групподають Додаток 1 у складі Декларації за 2022 рік не пізніше 01 березня 2023 року;

платники єдиного податку третьої групи подають Додаток 1 у складі Декларації за IV квартал 2022року у термін не пізніше 09 лютого 2023 року.

Підприємці на загальній системі оподаткування заповнюють додаток ЄСВ-1 Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску до податкової декларації про майновий стан і доходи (у редакції наказу Мінфіну від 17.12.2020 № 783)та подають не пізніше 09 лютого 2023 року.

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області наполегливо рекомендує фізичним особам – підприємцям контролювати стан подання звітності та у разі виявлення помилки у звіті повторно сформувати та подати коректний звіт у повному обсязі до податкового органу за місцем обліку, адже відсутність в Реєстрі застрахованих осіб відомостей з причини помилок у звітності може в подальшому негативно вплинути на соціальні права фізичної особи – підприємця.

Консультації щодо заповнення звітних форм з ЄСВ можна отримати у фахівців територіальних підрозділів Пенсійного фонду України.

 

 

Олена ПАРХОМЕНКО,

начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 

 


оприлюднено 16.01.2023 р.

ЗУПИНЕНО ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. ЧИ МОЖНА ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ?

Під час дії в країні воєнного стану почали діяти спеціальні правила трудових відносин. Зміни були прийняті Законом України від 15.03.2022 № 2136-ІХ “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, який набув чинності з 24.03.2022.

Зазначеним законом введено ряд новел з метою адаптувати трудове законодавство під умови воєнного часу, серед яких, зокрема, призупинення трудового договору. Призупинення трудового договору – це не звільнення з роботи, тобто не тягне за собою припинення трудових відносин. Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою та тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Тобто працівник звільняється від обов’язку виконувати роботу, визначену трудовим договором, а роботодавець звільняється від обов’язку забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” оформлення та виплата житлових субсидій на покриття рахунків за житлово-комунальні послуги можливе у випадку припинення дії трудового договору, але за певних умов.

Житлові субсидії призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

Таким чином, якщо заява про призначення житлової субсидії подана в січні 2023 року (перший квартал), то особі, з якою було призупинено дію трудового договору, житлову субсидію призначать за умови, що за особу, з якою призупинено дію трудового договору, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом липня, серпня та вересня 2022 року.

Документи про призначення житлової субсидії приймаються:

 • органами Пенсійного фонду України, у тому числі в разі направлення їх поштою або в електронній формі (через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (за наявності кваліфікованого електронного підпису), через мобільний застосунок “Пенсійний фонд”, засобами порталу “Дія”);
 • уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;
 • посадовими особами Центрів надання адміністративних послуг. 
 • Світлана РИНДІНА,

начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

оприлюднено 11.01.2023 р.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НА ВИРОБНИЦТВІ СТАВСЯ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ЧИ ВИНИКЛО ПРОФЕСІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ?

Нагадуємо, що з 01 січня 2023 року до Пенсійного фонду України передано функції Фонду соціального страхування України, зокрема щодо здійснення профілактики та розслідувань нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

У разі настання нещасного випадку чи професійного захворювання, інформувати головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області повинен не тільки роботодавець, а й медична установа, до якої звернувся потерпілий.

Заклад охорони здоров’язобов’язаний повідомити про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадокта/або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві:

невідкладно за телефоном+38(096)044-80-91або електронною поштою: gu@kr.pfu.gov.ua;

та протягом доби– на паперовому носії до будь-якого сервісного центру чи головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, каб. 307).

Роботодавець зобов’язаний повідомити про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві:

протягом двох годин за телефоном+38(096)044-80-91або електронною поштою: gu@kr.pfu.gov.ua;

та не пізніше наступного робочого дня на паперовому носії – до будь-якого сервісного центру чи до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (м. Кропивницький, вул. Соборна, 7а, каб. 307).

Законодавча база

Заклади охорони здоров’я та роботодавці відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 (зі змінами) зобов’язані повідомляти головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок та/ або гостре професійне захворювання (отруєння) на виробництві (у разі можливості з висновком про ступінь тяжкості травм).

Інна МАКСИМЕНКО,

заступник начальника головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

оприлюднено 09.01.2023 р.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ:

“ЛІКАРНЯНІ” ВИПЛАЧУВАТИМЕ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

З 01 січня 2023 року листки непрацездатності (“лікарняні”) перевіряє і фінансує не Фонд соціального страхування, а Пенсійний фонд України.

Що змінилося для застрахованих осіб (тобто працівників)? НІЧОГО.

1.  ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ЗАЛИШИЛИСЯ ТІ Ж САМІ

Суму виплати за листками непрацездатності визначає відсоток середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу:

до 3 років50 %середньої заробітної плати застрахованої особи;

від 3 до 5 років60 %середньої заробітної плати застрахованої особи;

від 5 до 8 років70 %середньої заробітної плати застрахованої особи;

понад 8 років100 %середньої заробітної плати застрахованої особи.

Механізм визначення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням також не зазнав суттєвих змін.

Заробітна плата для оплати листків непрацездатності обчислюватиметься шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку) зарплати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. При цьому, перелік поважних причин, які враховуються при розрахунку, розширено. 

2. АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКОМ НЕ ЗМІНИВСЯ!

Оплату листків непрацездатності буде здійснювати роботодавець, як це було і раніше.

При цьому Законом України від 21.09.2022 № 2620-IX “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” скорочено час, протягом якого роботодавцям за поданими заявами-розрахунками мають надійти кошти для здійснення страхових виплат.

!!! Якщо раніше фінансування страхувальників відбувалося протягом 10-ти днів, то тепер Пенсійний фонд України протягом 3-х днів централізовано на окремі поточні рахунки, відкриті роботодавцем в установах банків для зарахування страхових коштів, здійснюватиме фінансування виплат.

АнтонінаТоршина,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільгголовного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

оприлюднено 09.01.2023 р.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТРАХУВАЛЬНИКІВ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВИ-РОЗРАХУНКУ

З 01 січня 2023 року листки непрацездатності (“лікарняні”) перевіряє і фінансує не Фонд соціального страхування, а Пенсійний фонд України.

Що змінилося для страхувальників (тобто роботодавців)?

1.   ФОРМА ТА МІСЦЕ ПОДАННЯ ЗАЯВИ-РОЗРАХУНКУ

Щоб отримати кошти для оплати листків непрацездатності, страхувальник має подати заяву-розрахунок,що містить інформацію про суми страхових виплат застрахованим особам:

в електронному вигляді – через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua;

або в паперовому вигляді – на паперових носіях до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

2. ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ-РОЗРАХУНКУ:

за електронними та паперовими листками непрацездатності складаються окремі заяви-розрахунки;

до заяви-розрахунку можна додавати коментарі, пояснення та скановані копії документів, які можуть бути корисними при прийнятті рішення щодо фінансування;

заяви-розрахунки за паперовими листками непрацездатності необхідно заповнювати в режимі ручного введення даних з прикріпленням сканованих копій паперових листків непрацездатності.

3. ТЕРМІН ФІНАНСУВАННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

Фінансування страхових виплат здійснюватиметься централізовано Пенсійним фондом України протягом ТРЬОХ ДНІВ після надходження заяви-розрахунку (а не 10 днів, як було раніше). Кошти зараховуватимуть на окремі банківські поточні рахунки, які страхувальник відкриє в банках для зарахування страхових коштів.

4. БЕЗ ДОГОВОРУ ПРО ВИЗНАННЯ КЕП

Роботодавцям для подання заяв-розрахунків за листками непрацездатності НЕ ПОТРІБНО укладати з Пенсійним фондом України договір про визнання КЕП, як це було передбачено раніше у взаємовідносинах із ФССУ.

УВАГА!

Для консультацій страхувальників з питань заяв-розрахунків за листками непрацездатності відкрито додаткову “гарячу” лінію:+38(099)662-93-91.

АнтонінаТоршина,

начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

 

оприлюднено 29.12.2022р

У січні щочетверга на прямому звязку пенсійники Кіровоградщини

Щочетверга з 11.00 до 12.00у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультаціїз питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у січні додзвонювачів консультуватимуть:

05 січня 2023 року – начальник головного управління  Наталія СІМОНЯН;

12 січня 2023 року – начальник відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової звітності фінансово-економічного управління  Ганна АРУТЮНЯН;

19 січня 2023 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільгІнна РАТУШНА;

26 січня 2023 року – начальник управління обслуговування громадян Світлана РИНДІНА.

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

Людмила СОРОКА,

начальник управління адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

оприлюднено 27.12.2022р

ЯК ПІДТВЕРДИТИ СТАЖ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ЯКОГО ВЖЕ НЕ ІСНУЄ?

Однією з умов призначення пенсії є наявність страхового стажу. Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є трудова книжка.За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Але трапляються випадки, коли в трудовій книжці пенсійники виявляють якісь неточності, виправлення чи взагалі відсутність записів. Що робити особі в такому випадку?

Вихід є! Підтвердити наявний стаж можна за допомогою довідки про роботу на певному підприємстві. Але і тут можливі труднощі. Адже підприємство може бути вже ліквідоване, знаходитися на тимчасово окупованій території або взагалі розміщене в російській федерації? Що робити у такому випадку?

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості їх одержання…

…внаслідок ліквідації підприємства або відсутності архівних даних з інших причин(у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями), трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Як бути мешканцям територій, які перебувають/вали в окупації?

В аналогічному порядку, за умови документального підтвердження пошкодження чи знищення документів, підтверджуєтьсястаж роботи у разі, коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися):

на тимчасово окупованій російською федерацією території України;

в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації;

на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають/перебували в тимчасовій окупації.

Якщо неточності в трудовій, допоможуть спеціальні Комісії

Якщо в трудовій книжці є записи до 01 січня 2004 року з виправленнями або недостовірні чи неточні записипро періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях (їх правонаступниках), розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи для призначення пенсіїздійснюється Комісіями, створеними при головних управліннях Пенсійного фонду України.

 

 

 

Світлана РИНДІНА,

начальник управління обслуговування громадян

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області


Оприлюднено 20.12.2022 р.

СУБСИДІЇ ТА ПІЛЬГИ: МІФИ ТА ПРАВДА

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області спростовує найбільш популярні міфи про призначення субсидій та пільг.

Міф 1. Звертатися за субсидією необхідно кожні півроку.

Правда. Домогосподарствам, які вже отримували субсидії минулого опалювального (неопалювального) сезону, додатково звертатися і повторно подавати документи не потрібно. Перерахунок та виплата відбудуться автоматично, без повторного звернення членів цього домогосподарства.

Проте, існують випадки, коли все ж таки необхідно подавати заново заяву та декларацію про доходи тим, хто раніше отримував субсидію. Наприклад, якщо членом домогосподарства здійснено покупку на понад 50 тисяч гривень або змінився склад сім’ї члена домогосподарства, або склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства, або змінився статус членів домогосподарства, або змінився перелік отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання тощо.

Окрім того, після закінчення строку отримання житлової субсидії автоматично на наступний строк не призначається субсидія для осіб, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства, для орендарів, внутрішньо переміщених осіб і т. п.

Міф 2. Оформлення субсидій та пільг – це довгий та складний процес.

Правда. Для призначення житлової субсидії вперше необхідно подати лише заяву та декларацію про доходи всіх членів сім’ї, що проживають у домогосподарстві, на яке планується оформити субсидію.

З 01 грудня 2022 року призначення субсидій та пільг відбувається за принципом екстериторіальності, тобто незалежно від місця проживання/реєстрації особи.

Є два шляхи подання документів: особисто та дистанційно.

Особисто – особа, яка планує отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг вперше, може надати документи при зверненні:

до ЦНАПу;

до уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад;

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України у будь-якій точці України.

Дистанційно – у будь-який зручний для отримувача послуги час, без черг та з економією часу та ресурсів.

При заповненні заяви та декларації необхідно покроково вносити відомості в усі обов’язкові для заповнення поля.

Існує 4 шляхи подання цих документів дистанційно:

1. В електронній формі через портал “Дія”.

2. В електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (за наявності кваліфікованого електронного підпису): www.portal.pfu.gov.ua.

3. Через мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

4. Відправка поштою на адресу головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Міф 3. За субсидіями та пільгами необхідно звертатися лише у травні та жовтні.

Правда. Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 01 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 01 жовтня по 30 квітня;

для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон – з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону.

Відтак, звернутись за призначенням субсидії можна протягом усього опалювального (неопалювального) сезону. Проте слід пам’ятати, що для отримання субсидії на весь сезон потрібно звертатись заздалегідь – до початку опалювального (неопалювального) сезону або протягом двох місяців після його початку.

Пільги призначаються з місяця звернення за їх призначенням, але не раніше виникнення права.

(Наприклад: 08.12.2022 до сервісного центру Пенсійного фонду України звернувся учасник бойових дій з питання призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому надає посвідчення учасника бойових дій, видане 06.12.2022. Відтак, право на призначення пільг особа набуває з 06.12.2022 (з дати встановлення статусу), а не з 01.12.2022).

Світлана РИНДІНА,

начальник управління обслуговування громадян

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

Оприлюднено 08.12.2022 р.

Субсидії: звідки Пенсійний фонд братиме інформацію про комунальні платежі?

З 1 грудня 2022 року функції з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій забезпечує головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Щоб розрахувати субсидію, потрібна інформація про комунальні платежі

Відповідно до пункту 50 Положення про призначення субсидій надавачі житлово-комунальних послуг на запит Пенсійного фонду як уповноваженого органу в 5-денний термін повинні надавати необхідну для призначення субсидій інформацію, зокрема, щодо розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги; розміру внесків/платежів на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги в такому будинку; суму заборгованості простроченої понад три місяці (на дату подання такої інформації) з оплати житлово-комунальних послуг та інше.

Увага надавачам житлово-комунальних послуг!

Інформаційний обмін передбачений через кабінет надавача житлово-комунальних послуг на вебпорталі Пенсійного фонду.

Для забезпечення доступу до вказаного кабінету надавачеві житлово-комунальних послуг Кіровоградської області необхідно визначити відповідальних осіб від організації та надати разом із супровідним листом їх кваліфіковані сертифікати службового електронного цифрового підпису до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській областіна електронну адресу gu@kr.pfu.gov.ua.

Консультаціїщодо реєстраціїкабінету надавача ЖК послуг можна отримати за телефонами: (097) 574 5361; (0522) 33 04 43.

Юрій Шарпінський, заступник начальника

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області.

Оприлюднено 01.12.2022 р.

ГРУДНЕВИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ: ЯКИЙ СЕРЕДНІЙ РОЗМІР ПІДВИЩЕННЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ?

Які результати грудневого перерахунку та чи варто очікувати кіровоградським пенсіонерам підвищення розміру пенсій пояснює  заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області Олена Романченко.

Відповідно до ЗУ “Про Державний бюджет України на 2022 рік” проведений автоматичний перерахунок пенсій у звязку з підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Від грудня цього року мінімальний розмір пенсійної виплати становить 2093,00 грн.

У зв’язку з цим на виконання частини 3 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” проведені перерахунки пенсій та підвищень, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму:

- мінімальний та максимальний розміри пенсій;

- доплата за понаднормовий стажнепрацюючим пенсіонерам(ст. 28 Закону);

- пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

- підвищення відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;

- щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;

- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

Мовою цифр…

 • у 64,7 тисяч пенсіонерів відбулося підвищення пенсій, середній розмір підвищення пенсійної виплати складає 97,59 грн.

Нагадуємо, щоз 01 грудня 2022 року встановленімінімальні розміри пенсії непрацюючим пенсіонерам віком до 70 років з повним страховим стажем (30 років для жінок, 35 років для чоловіків) на рівні 2500,00 грн, або пропорційно наявному страховому стажу(якщо стажу менше 30/35 років), виходячи з розміру 2500,00 грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 963.

 • 13786 осіб вищезазначеної категорії отримають підвищеннядо пенсії, середній розмір підвищення складає148,25 грн.

ДОДАТКОВО ІНФОРМУЄМО:

У листопаді 2022 року проведено виплату неотриманих пенсій за попередній період внутрішньо переміщеним особам за окремою програмою, фінансування якої передбачено бюджетом Пенсійного фонду України, за рахунок коштів державного бюджету України.

Виплату отримали 700 осіб, на суму 368,2 тис. грн. Розмір доплати визначений пропорційно виділеним на пенсійні виплати за минулий період бюджетним призначенням, і становить 530 грн на кожну особу.

Нормативна база:

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165 “Про затвердження Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території”.

У грудні щочетверга на прямому звязку пенсійники Кіровоградщини

Щочетвергаз 11.00 до 12.00у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультаціїз питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у грудні додзвонювачів консультуватимуть:

01 грудня 2022 року – начальник відділу організації правової роботи юридичного управління Роман ЛИСЕНКО;

08 грудня 2022 року – начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олена ПАРХОМЕНКО;

15 грудня 2022 року – заступник начальника головного управління
Олена РОМАНЧЕНКО;

22 грудня 2022 року – заступник начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг
Микола БУТКОВСЬКИЙ;

29 грудня 2022 року – заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян
Володимир ІЩЕНКО.

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного спрямування.

Людмила СОРОКА,

начальник управління адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

2023 рік: кому на пенсію у 60, 63 або 65 років

Як відомо, пенсія за віком призначається після досягнення особою 60-річного вікута за наявності необхідного страхового стажу, що визначено статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Саме набутий страховий стаж є однією із головних підстав для призначення або відмови у призначенні такого виду пенсії.

Варто зазначити, що у 2023 році право на пенсію за віком матимуть особи, які досягли 60 років та мають не менше 30 років страхового стажу.

Але…

Страховий стаж щороку зростає (+1 рік) і у 2028 році особі для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років страхового стажу.

Чи можна претендувати у 2023 році на пенсію за віком, якщо страхового стажу менше?

Так!Особи, які досягли 63 років зможуть вийти на пенсію за віком за наявності страхового стажу від 20 до 30 років, а особи, які досягли 65 років, – за наявності страхового стажу від 15 до 20 років.

Нагадуємо: у 2022 році право на призначення пенсії за віком мають особи:

- у 60 років, за наявності 29 років страхового стажу;

- у 63 роки, за наявності 19 років страхового стажу;

- у 65 років, за наявності 15 років страхового стажу.

Світлана РИНДІНА,

начальник управління обслуговування громадян

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 

ЯКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ВИТЯГІВ ІЗ РЕЄСТРУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ТА В ЯКИХ ВИПАДКАХ ЦЕ СТАНЕ У НАГОДІ?

Що таке витяг із Реєстру застрахованих осіб”, як отримати послугу роз’яснює Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Витяг із Реєстру застрахованих осіб щодо відомостей про трудову діяльність – це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з системи персоніфікованого обліку реєстру застрахованих осіб. Відомості, що обробляються в Реєстрі застрахованих осіб, формуються у формі витягів, довідок. Відомості є актуальними на дату та час їх формування.

Тож з Реєстру застрахованих осіб можна отримати:

 • довідку  про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення);
 • довідку про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), яка враховується для розрахунку всіх соціальних виплат;
 • довідку про трудовий та страховий стаж;
 • витяг про особливі умови праці;
 • довідку про розмір пенсії пенсіонера;
 • довідка для призначення субсидій.

Коли витяг стане у нагоді?

Довідки, витяги з Реєстру застрахованих осіб використовуються під час визначення права на отримання особою того чи іншого виду пенсій або соціальних виплат, розрахунку розміру пенсії, розрахунку суми оплати тимчасової непрацездатності,  розрахунку розміру виплат на період безробіття та  розрахунку розміру суми субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

У разі відсутності в Реєстрі застрахованих осіб інформації про особу формується та надається довідка про відсутність індивідуальних даних про особу.

Для отримання послуги потрібно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України або подати електронний запит через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (www.portal.pfu.gov.ua).

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД КІРОВОГРАДЩИНИ: “ЖОВТНЕВІ” СУБСИДІЇ ТА ПІЛЬГИ ПРОФІНАНСОВАНІ ПОВНІСТЮ

Чи варто субсидіантам та пільговикам Кіровоградщини хвилюватися про виплату субсидій та пільг у листопаді поточного року? На це та інші питання відповідає Олена РОМАНЧЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

ПРО ЖОВТНЕВЕ ФІНАНСУВАННЯ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ

Станом на 04 листопада 2022 року субсидії та пільги профінансовано в повному обсязі, тобто 88,3 тис. осіб нашої області отримають даний вид виплатвчасно. Забезпечено фінансування даного виду допомоги на суму 61,5 млн грн. Серед них: одержувачі через банківські установи –55,7 тис. осіб, решта отримують виплату через поштові відділення АТ “Укрпошта”.

Варто наголосити, що фінансування виплат житлових субсидій та пільг здійснюється централізовано, тобто в автоматичному режимі, а отже, оптимізує та прискорює час надходження коштів.

Чи потрібно отримувачам допомоги уточнюватиспосіб її виплати?

Ні, не потрібно. Громадяни, як і раніше, одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через поштове відділення.

Що зміниться з 01 грудня 2022 року?

Згрудня цього року Пенсійний фонд України розпочинає надавати новий вид послуги – призначення субсидій та пільг за принципом екстериторіальності. Тобто 01 грудня 2022 рокудокументи прийматимуть і сервісні центри Пенсійного фонду України: особисто або поштою.Також із грудня документи можна буде надіслати дистанційно через вебпортал електронних послуг або мобільний додаток Пенсійний фонд.

ОленаРОМАНЧЕНКО,

заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 

У листопаді що четверга на прямому звязку пенсійники Кіровоградщини

 

Що четверга з 11.00 до 12.00у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультаціїз питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у листопадідодзвонювачів консультуватимуть:

03 листопада2022 року – заступник начальника головного управління Юрій ШАРПІНСЬКИЙ;

10 листопада 2022 року – заступник начальника управління – начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління Оксана ЄФІМОВА;

17 листопада 2022 року – заступник начальника відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян Лілія МАТВЄЄНКО;

24 листопада 2022 року – начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління пенсійного забезпечення Наталія БОДЮЛ.

 

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного спрямування.

 

Людмила СОРОКА, начальник управління

адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

 


ВІД ТЕПЕР ВИПЛАТУ СУБСИДІЙ ЗДІЙСНЮЄ

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

 

З жовтня 2022 року Пенсійний фонд України здійснює виплату призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. Виплати проводяться незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні.

У жовтні Пенсійним фондом України забезпечено повне фінансування субсидій за вересень 2022 року для 60,6 тис. мешканців Кіровоградщини – одержувачів житлових субсидій та пільг на компенсацію витрат на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на загальну суму 18,85 млн грн.

Увага!

 1. Вже майже місяць субсидії виплачують не лише за постійним місцем проживання, а й у разі його зміни.
 2. Якщо людина звертається за субсидією за місцем свого фактичного проживання, вона має надати підтвердження: договір оренди житла або довідку переселенця.

Призначення субсидії: автоматично чи ні?

Домогосподарствам, які уже отримують субсидію, звертатися нікуди не потрібно, виплати на опалювальний сезон їм призначать автоматично.

Тим, хто планує отримати допомогу на оплату житлово-комунальник послуг вперше, необхідно звернутись за її призначенням та подати:

- заяву про призначення та надання житлової субсидії,

- декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

 

 

 

Наталія СІМОНЯН,

начальник головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 

 


ЯКІ ДІЇ ОСОБИ, ЯКЩО ВТРАЧЕНО ТРУДОВУ КНИЖКУ АБО ВІДСУТНІ ЗАПИСИ У НІЙ?

Інформуємо, що відповідно до Урядової постанови від 27 вересня 2022 року № 1058 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637” змінено Порядок підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до 01 липня 2000 року, до запровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є паперова трудова книжка.

За відсутності оригіналу трудової книжки або відповідних записів у ній підставою для внесення відомостей до частини персональної електронної облікової картки в РЗОє документи, видані за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Тож підтвердити факт роботи застрахованої особи можна наступними документами:

 • виписки або довідки, складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи, що відображають трудову діяльність застрахованої особи;
 • свідоцтво про сплатуєдиного податку; спеціальний торговий патент; документи про сплату єдиного податку, фіксованого податку, придбання спеціального торгового патенту (за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ);
 • військовий квиток;
 • довідки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС;
 • дипломи, посвідчення, свідоцтва про періоди навчання за денною формою здобуття освіти у закладах вищої освіти (крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти), професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі, а також довідки та інші документи, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання;
 • довідки архівних установ.

Підтверджуючі документи необхідно подати до Пенсійного фонду України особисто або черезвебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Олена ПАРХОМЕНКО,

начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

 30 квітня 2022 року набув чинності Закон України від 15.02.2022 № 2040-9 “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства”, яким внесено зміни, зокрема до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон № 2262).

Змінами, внесеними до Закону № 2262, з 01 жовтня 2022 року встановлено мінімальні розміри пенсій по інвалідності, зокрема:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи у розмірі 5 025 гривень, II групи 4 610 гривень, III групи 4 396 гривень;

2) іншим особам з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи у розмірі 4 605 гривень, II групи 4 396 гривень, III групи – 4 186 гривень;

3) особам з інвалідністю:

- з числа старших солдатів, старших матросів, сержантського і старшинського складу строкової служби у розмірі 110 відсотків;

- з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції, Служби судової охорони, Національного антикорупційного бюро України – 120 відсотків;

- з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції, Служби судової охорони 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби (стаття 22 Закону № 2262).

Виплата пенсії в нових розмірах буде проведена у жовтні поточного року.

 

 

Олена РОМАНЧЕНКО,

заступник начальника головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 

 


З ЖОВТНЯ ЗБІЛЬШЕНО РОЗМІР ЄСВ

Оскільки право на пенсійні виплати отримають лише ті, хто сплачує страхові внески до Пенсійного фонду України, нагадуємо про обов’язкову сплату єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ).

Мінімальний та максимальний розмір ЄСВ залежить від розміру мінімальної заробітної плати. З 1 жовтня 2022 року мінімальний розмір заробітної плати зріс на 200 грн і складає 6 700 грн. Отже, мінімальний розмір ЄСВ з жовтня 2022 року (6 700 x 22%) = 1 474 грн.

Максимальна база для нарахування ЄСВ з 1 жовтня 2022 року дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати: 6 700 х 15 = 100 500 грн (максимальна сума ЄСВ = 22 110 грн).

Важливо! З 1 березня 2022 року самозайняті особи мають право не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе. Це триватиме до припинення воєнного стану та впродовж року після цього. Водночас, якщо підприємець вирішив не платити ЄСВ, страховий стаж для призначення пенсії йому зараховуватись не буде.

 

Сніжана СОЛОВЕЙ,

начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду Українив Кіровоградській області

 


У жовтні щочетверга на прямому звязку пенсійники Кіровоградщини

 

Щочетвергаз 11.00 до 12.00у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультаціїз питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у жовтнідодзвонювачів консультуватимуть:

06 жовтня 2022 року – начальник управління обслуговування громадянСвітлана РИНДІНА;

13 жовтня 2022 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та звітності з виплати пенсій управління з питань виплати пенсій Наталя БУТКОВСЬКА;

20 жовтня 2022 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення Інна РАТУШНА;

27 жовтня 2022 року – заступник начальника головного управління Інна МАКСИМЕНКО.

 

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного спрямування.

 

Людмила СОРОКА, начальник управління

адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

 


З 1 жовтня 2022 року пенсії перерахують понад 150 тисячам мешканців Кіровоградщини

Законодавча база

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 963 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” (далі – Постанова) було визначено порядок перерахунку пенсії 01.10.2022 окремим категоріям громадян.

Результат перерахунку

У результаті проведення перерахунку з 01.10.2022 перераховано 156 277 пенсій, підвищення пенсій відбулось у 110 224 пенсіонерів.

Кому перерахували?

 1. Відповідно до вищезазначеної Постанови головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області проведено перерахунок пенсій пенсіонерам, яким станом на 01.10.2022 виповнилося від 70 до 75 років, зокрема, встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 грн.

Ця компенсаційна виплата встановлюється, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік (10340,35 грн).

 1. Крім того, пенсіонерам, яким виповнилося 70 і більше років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, розмір якої з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3000 гривень, встановлено відповідну доплату до пенсії.
 2. Якщо ж страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплату до пенсії встановлено в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3000 гривень.
 3. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 70 до 80 років встановлено на рівні не менше ніж 2500 гривень, а в осіб, яким виповнилось 80 років і більше – не менше ніж 2600 гривень.

Пенсіонерам, які досягнуть віку 70 років після 1 жовтня 2022 року, щомісячна компенсаційна виплата та доплата встановлюватиметься і виплачуватиметься з дати досягнення ними такого віку.

 1. Крім того, з 01.10.2022 проведено перерахунок мінімальної пенсії особам, які досягли 65 років та мають страховий стаж не менше 30 років для жінок та не менше 35 років для чоловіків у зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 6500 гривень до 6700 гривень. Нагадаємо, що розмір пенсій для таких осіб не може бути меншим 40 % мінімальної заробітної плати, тобто з 01.10.2022 – 2680 гривень (6700 гривень х 40 %)

Наприклад…

Приклад 1: Громадянка М., 27.11.1951 р. н., страховий стаж становить 37 років, розмір пенсійної виплати складав 2300 гривень.

У даному випадку встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі 300 гривень та доплата до 3000 гривень, оскільки громадянці виповнилось 70 років та страховий стаж більше 30 років.

Приклад 2: Громадянин К., 05.02.1948 р. н., страховий стаж становить 19 років.

У цьому випадку встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі 300 гривень, проте право на доплату до 3000 гривень відсутнє, так як страховий стаж менше 30 років.

 

 

Створення “е-лікарняного” для новоприйнятого працівника

 

Від актуальності інформації у Реєстрі застрахованих осіб напряму залежить одержання особою електронного листка непрацездатності.

Наразі злободенним залишається питання: як діяти, якщо працівник, якого прийнято на роботу, приміром, у вересні 2022 року, захворів, а звітність за ІІІ квартал поточного року страхувальник подаватиме тільки з 1 жовтня?

Варто зазначити!

Насамперед працівник має повідомити про початок своєї тимчасової непрацездатності роботодавця будь-яким зручним способом, наприклад, телефоном.

Після чого нинішній працедавець повинен подати “Довідкову” форму Податкового розрахунку з позначкою “Для призначення інших соціальних виплат” з відомостями про прийняття на роботу працівника, який захворів (Додаток 5), та про нарахований йому заробіток у звітному місяці (Додаток 1). Одночасно колишній роботодавець повинен відобразити в “Довідковому” звіті інформацію про звільнення, інакше система “прикріпить” е-лікарняний до колишнього роботодавця або електронний лікарняний взагалі не створиться.

Важливим також є факт подання новим роботодавцем до Державної податкової служби “Повідомлення про прийняття працівника на роботу”, яке потім з податкової надходить до Пенсійного фонду та відіграє важливу роль в процесі створення “е-лікарняного”, адже під час формування листка непрацездатності враховується остання наближена до дати лікарняного подія по трудовим відносинам працівника.

При нагідно нагадуємо, що для зручності як працівника, так і роботодавця на веб порталі електронних послуг Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua/ функціонують особистий кабінет застрахованої особи та кабінет страхувальника, де користувач може переглянути актуальну інформацію щодо “е-лікарняних”.

 

Оксана ПУХАРЬ, заступник начальника управління – начальник відділу методології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електронних реєстрівуправління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління

 

 


У вересні щочетверга на прямому звязку пенсійники Кіровоградщини

Щочетверга з 11.00 до 12.00у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультаціїз питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у вересні додзвонювачів консультуватимуть:

01 вересня 2022 року – начальник відділу організації правової роботи юридичного управління Роман ЛИСЕНКО;

08 вересня 2022 року – начальник управління пенсійного забезпечення Антоніна ТОРШИНА;

15 вересня 2022 року – начальник головного управління Наталія СІМОНЯН;

22 вересня 2022 року – заступник начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Ганна ОПРЯ;

29 вересня 2022 року – начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олена ПАРХОМЕНКО.

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного спрямування.

Людмила СОРОКА, начальник управління

адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

 

Хто з жінок-пенсіонерок отримає більший розмір пенсії?

Жінкам, які у 2022 році виходять на пенсію за віком, варто знати про можливість отримати пенсійну виплату на 9 % більше. Хто має право на таке підвищення?

Основні умови:

 1. Дата народження жінки – з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року.
 2. Пенсія призначається ВПЕРШЕ.

Законодавча база

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 963 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому”. Щомісячне підвищення установлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).

ПРИКЛАД 1:

Громадянка В., 08.03.1962 р. н., 10.03.2022 вперше звернулась за призначенням пенсії за віком за нормами Закону.Оскільки заявниця за призначенням пенсії звернулась ВПЕРШЕ, тобто до цього їй не призначалась будь-яка пенсія, то до пенсії за віком їй буде встановлено щомісячне підвищення в розмірі 9 % зазначеної пенсії.

ПРИКЛАД 2:

Громадянка Н., 12.07.1962 р. н., з 02.07.2018 по 06.07.2018 отримувала пенсію за вислугу років за нормами Закону. З 07.07.2018 виплату пенсії за вислугу років було припинено у зв’язку з працевлаштуванням на посаду, яка дає право на даний вид пенсії.

При досягненні пенсійного віку громадянка звернулася до сервісного центру із заявою щодо переведення на пенсію за віком. У даному випадку щомісячне підвищення в розмірі 9 % до пенсії за віком, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, не встановлюється, оскільки заявниці раніше була призначена пенсія за вислугу років.

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 

На Кіровоградщині 3,6 тис. осіб достроково вийшли на пенсію як учасники бойових дій

Законодавча база
Відповідно до статті 115 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Перелік осіб, які належать до учасників бойових дій, визначено статтею 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Який розмір пенсії учасника бойових дій?
Розмір пенсії для учасників бойових дій розраховується для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від тривалості страхового стажу (коефіцієнта стажу), величини заробітної плати (коефіцієнта заробітку), часу виходу на пенсію, права на надбавки та підвищення до пенсії. Обов’язкове підвищення: для учасників бойових дій передбачено підвищення до пенсії у розмірі 25 % від розміру прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні, розмір такого підвищення становить 506,75 грн (2027,00 грн х 25 %, де 2027,00 – розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений з
01.07.2022). Мінімальний розмір пенсійної виплати: постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 визначено мінімальну пенсійну виплату для учасників бойових дій на рівні 210 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Таким чином, мінімальна пенсійна виплата з 01.07.2022 складає 4257,00 грн (2027,00 грн х 210 %, де 2027,00 – розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений з 01.07.2022). Якщо зміниться розмір прожиткового мінімуму – чекайте на
перерахунок пенсій Згідно із Законом України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, з 01.12.2022 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність складатиме 2093,00 грн. В зв’язку з цим, з 01.12.2022 органами Пенсійного фонду буде проведено перерахунок пенсійних виплат, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму.


Світлана Риндіна,
начальник управління обслуговування громадян головного управління

Власники автівок можуть не сплачувати “пенсійний” збір, якщо…
 

Сплачують всі, крім…
З 1 липня 2022 року збір на обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України при першій реєстрації сплачують власники автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння та гібридів, а от підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декілька) не є платниками збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування.

 

Яка сума до сплати?
При набутті права власності на легковий автомобіль (перша реєстрація) потрібно сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сума якого залежить від вартості авта без врахування податку на додану вартість (ПДВ) та від розміру прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року.

Увага: хоч прожитковий мінімум збільшився з 1 липня (2 600 грн), ставка
“пенсійного” збору не змінилася. Тож, власнику автівки необхідно сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 3 відсотків від ціни авта, якщо вартість автомобіля сягає до 409 365,00 грн (165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних
осіб); 4 відсотки: якщо вартість автомобіля 409 365,00, але до 719 490,00 грн (від 165-290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб); 5 відсотків – із суми понад 719 490,00 грн (якщо перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальник фінансово-економічне управління
головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 

До уваги роботодавців та громадян: спливає термін звітності!

Пенсійники Кіровоградщини нагадують, що термін подання роботодавцем щоквартальної звітності “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску” за другий квартал 2022 року спливає 09 серпня 2022 року.

Своєчасне та коректне подання роботодавцем даної звітності – це гарантія своєчасного та коректного призначення (перерахунку) пенсії, формування та оплати листків тимчасової непрацездатності, виплат центрів зайнятості, зарахування страхового стажу, ведення обліку трудових відносин в електронному вигляді.

Закликаємо громадян контролювати свої персоніфіковані дані, накопичені на особовій картці Державного реєстру застрахованих осіб. Нагадуємо, що одним із способів контролювати особисті дані є онлайн-сервіси вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

 

Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

У серпні щочетверга на прямому зв’язку пенсійники Кіровоградщини


Щочетверга з 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.
Так, у серпні додзвонювачів консультуватимуть:
04 серпня 2022 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення Інна РАТУШНА;
11 серпня 2022 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса ПРОХОРЕНКО;
18 серпня 2022 року – заступник начальника головного управління Олена РОМАНЧЕНКО;
25 серпня 2022 року – начальник фінансово-економічного управління Сніжана СОЛОВЕЙ.
Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного спрямування.


Людмила СОРОКА,

начальник управління
адміністративного забезпечення
головного управління Пенсійного фонду України
в Кіровоградській області

ЧИ ЗАЛЕЖИТЬ НАДБАВКА ЗА “ДОНОРСТВО” ВІД ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ?

Хто такі донори? Як отримати статус Почесного донора України?Від чого залежить розмір надбавки за “донорство?”на ці питання відповідає Володимир Іщенко, заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

На Кіровоградщинінадбавку до пенсіїза“донороство”отримують 1,3 тис осіб.

Так, відповідно до статті 12 Закону України “Про донорство крові та її компонентів” донори – це особи, які безоплатно здали кров в кількості 40одноразових максимально допустимих доз або плазму крові в кількості 60 одноразових максимально допустимих доз, незалежно від часу їх здачі, набувають статусу Почесного донора України.

Особи, які мають статус Почесного донора України мають право на одержання надбавки до пенсії в розмірі 10 % прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Важливо:пунктом 2.6 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846 (далі – Порядок)визначено, що для встановлення до пенсії надбавки відповідно до Закону України Про донорство крові та її компонентів, надаються документи про нагородження нагрудним знаком Почесний донор України, Почесний донор СРСР. Відповідно до пункту 2.15 Порядку за документ, що підтверджує статус почесного донора України і СРСР, приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення Почесний донор України, Почесний донор СРСР.

Окремо звертаємо увагу, що для встановлення надбавки до пенсії передбаченої Законом потрібно звертатися до територіального органу Пенсійного фонду України, при собі мати документ, який посвідчує особу (паспорт), ідентифікаційний номер та посвідчення донора.

Розмір надбавки змінюється у зв’язку з підвищеннямпрожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, отже, надбавка за донорство:

 з 01.01.2022 становила 239,30 грн;

з 01.07.2022 становить 250,80 грн;

 з 01.12.2022 становитиме 258,90 грн.

Володимир ІЩЕНКО, заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

 

Військові пенсіонери зможуть обрати свій банк

Військові пенсіонери з 01.07.2022 року можуть самостійно обирати банківську установу для отримання пенсії. На що варто звернути увагу?

19 червня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Довідково: на Кіровоградщині “військову” пенсію отримує 12 134 особи. Станом на 01.07.2022 року 11 736 “військових”пенсіонерів, які користуються послугами АТ “Ощадбанк”, зможуть змінити банківську установу або ж й надалі отримувати пенсію через АТ “Ощадбанк”.

Варто наголосити, що…

З 1 липня 2022 року особам, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, пенсія виплачується органами Пенсійного фонду України щомісяця, не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України, незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця його проживання, через організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Ви маєте право вибору, однак…

Пунктом 2 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону, визначено Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Наталія КОПАЧ, начальник управління

з питань виплати пенсій головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 

КОЛИ ПРОІНДЕКСУЮТЬ СПЕЦПЕНСІЇ?

Законодавча база

01.03.2022 року особи, які отримують пенсію призначену відповідно до законів “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” набули право на індексацію пенсій (Закон № 2040-IX від 15.02.2022).

Який порядок проведення?

Порядок проведення індексацій пенсій зазначеній категорії пенсіонерів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №727 (далі – Постанова).

Перерахунок пенсій буде проведено шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення (1,14) розміру пенсії, обчисленого відповідно до вищезазначених законів, без урахування надбавок і доплат.

Термін проведення

Водночас, Урядом визначено, що Постанова набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем припинення або скасування воєнного часу.

Таким чином, Пенсійним фондом України перерахунок пенсій буде проведено у терміни, визначені Постановою.

 

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління

пенсійного забезпечення головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

 


У липні щочетверга на прямому звязку пенсійники Кіровоградщини

Щочетвергаз 11.00 до 12.00у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41роз’яснення та консультаціїз питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у липні додзвонювачів консультуватимуть:

07 липня 2022 року – заступник начальника головного управління Юрій ШАРПІНСЬКИЙ;

14 липня 2022 року – заступник начальника відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян Лілія МАТВЄЄНКО;

21 липня 2022 року – заступник начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення Микола БУТКОВСЬКИЙ;

28 липня 2022 року – начальник управління контрольно-перевірочної роботи Світлана КРИВЕНКО.

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного спрямування.

Людмила СОРОКА, начальник управління

адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України

в Кіровоградській області

 

Про перерахунок пенсій з 1 липня 2022 р